Головна Філософія науки Особливості наукового пізнання

Особливості наукового пізнання

Наука як діяльність з виробництва знань і система знань. Критерії науковості. Особливості мови науки

Особливості науки як системи знань

Критерії науковості. Проблема демаркації

Мова науки

Функції наукового знання і науки

Будова і динаміка наукового знання

Емпіричний і теоретичний рівні пізнання, їх співвідношення

Емпіричний рівень пізнання

Теоретичний рівень пізнання

Взаємозвязок емпіричного і теоретичного рівнів дослідження

Метатеоретіческій рівень у науковому пізнанні

Підстави наукового знання

Ідеали і норми дослідження

Наукова картина світу