Головна Філософія науки Онтологічні проблеми сучасної науки

Онтологічні проблеми сучасної науки

Проблеми структурної організації буття в контексті сучасної науки

Неорганічна природа

Органічна природа

Соціальна природа

Редукціонізм. Ефективність та обмеженість редукціоністскіх програм в науці

Криза елементарістскіх програм в науці XX ст. Становлення сучасної концепції холізм

Просторово-часова структура буття

Проблема детермінізму в сучасній науці та філософії

Можливості і межі ймовірнісної картини світу

Телеологічного концепції в сучасній науці. Антропний принцип і його філософські тлумачення

Глобальний еволюціонізм і синергетика: у пошуках нового світорозуміння