Головна Соціальна філософія Виробництво та суспільство Суспільне виробництво як єдність власне виробництва, розподілу, обміну та споживання
причини утворення козацтва

Суспільне виробництво як єдність власне виробництва, розподілу, обміну та споживання

Продукти праці створюються для споживання. Виробництво неможливо без споживання, так само як і споживання - без виробництва. Виробництво і споживання складають нерозривну єдність, провідна роль у якому належить виробництву. Виробництво і споживання не тільки повязані один з одним, але в певному відношенні навіть тотожні.

З одного боку, виробництво є одночасно і споживання: споживання робочої сили, предмета праці і засобів праці. З іншого боку, споживання є одночасно і виробництво, а саме - виробництво робочої сили. Але ця тотожність не виключає відмінності. Завжди потрібно відрізняти власне виробництво як створення матеріальних благ від власне споживання як процесу іншого, ніж створення матеріальних благ. Власне споживання - процес, підпорядкований власне виробництва, тобто момент виробництва, що розуміється в широкому сенсі.

Всі речі, створені в процесі виробництва, рано чи пізно споживаються, тобто зникають. Тому вони знову і знову повинні проводитись. Процес виробництва завжди є і процес відтворення. І це дозволяє поглянути на нього під новим кутом зору. Кожен конкретний окремий акт праці може відбутися, а може не відбутися, але процесу виробництва в цілому не може не бути. Коли він припиниться - зникнуть люди, зникне людське суспільство.

У процесі виробництва, що розуміється в широкому сенсі, речі, створені в процесі власне виробництва, надходять у споживання. Але цей перехід від власне виробництва до власне споживання ніколи не відбувається безпосередньо. Між першим і другим завжди вклинюється розподіл, а в багатьох суспільствах також і обмін. Розподіл і обмін - це теж моменти виробництва в широкому сенсі слова. Виробництво в самому широкому розумінні являє собою єдність власне виробництва, розподілу, обміну та споживання.

Між власне виробництвом і споживанням, з одного боку, і розподілом і обміном, з іншого боку, існує важлива відмінність. Власне виробництво - принаймні, із зовнішнього боку - є ставлення людини до речей. Людина за допомогою однієї речі змінює іншу. Те ж можна сказати про споживання: це теж ставлення людини до речей. Людина використовує ту чи іншу споживчу цінність для задоволення тієї чи іншої своєї потреби.

Зовсім інша справа - розподіл і обмін. Вони завжди являють собою не тільки дії з речами, а й відносини між людьми. Ці відносини носять назву економічних чи соціально-економічних. Інша назва, яке ввів К. Маркс, - виробничі відносини.

Застосування в марксистській літературі для позначення соціально-економічних відносин прикметника "виробничі" і часто зустрічається в ній визначення "виробничих відносин" як відносин у процесі виробництва іноді мало наслідком неправильне розуміння даного терміну.

Люди нерідко, а тепер найчастіше, працюють спільно. Працівники кооперує свої зусилля: разом змінюють предмет праці або останній по черзі переходить з одних рук в інші, щоразу наражаючись на все нової і нової обробці. Існує певна організація праці і люди, які організовують і координують трудову діяльність і т.п. Всі зазначені вище та інші звязку безсумнівно являють собою відносини в процесі виробництва, є виробничими в буквальному сенсі цього слова. Але вони не є соціально-економічними і тим самим виробничими в тому сенсі слова, який вкладали в нього К. Маркс і Ф. Енгельс. Ці відносини існують не в масштабі соціоісторіческого організму в цілому, а лише всередині існуючих в ньому господарських осередків. Їх можна змінювати, не змінюючи типу суспільства. Краще всього їх було б назвати організаційно-трудовими відносинами.

Таким чином, з одного боку, відносини виробничі в буквальному, життєвому сенсі не є виробничі відносини в Марксової значенні. А з іншого, виробничі відносини в останньому сенсі ні одна людина, не вивчала політекономії, ніяк не віднесе до числа виробничих. Адже це ж відносини розподілу і обміну, які, як це здається звичайній людині, явно з іншій сфері, ніж виробництво. І тим не менше ці відносини безумовно є виробничими.

Крім такого звичного буденного змісту слова "виробництва" - безпосередній процес створення речей - існує й інше його значення - виробництво в широкому сенсі, виробництво як єдність власне виробництва, розподілу і споживання. Саме відносини розподілу і обміну, або, що те ж саме, соціально-економічні відносини власності і утворюють внутрішню структуру процесу виробництва в широкому сенсі слова. Без виробництва в широкому значення слова немає і не може бути виробництва у вузькому сенсі, власне виробництва. І відносин розподілу та обміну - єдині економічні відносини. Ніяких інших економічних відносин, крім них, не існує.

классификация лидеров