Головна Соціальна філософія Виробництво та суспільство Власність та соціально-економічні (виробничі) відносини
люблінская унія

Власність та соціально-економічні (виробничі) відносини

Для розуміння сутності соціально-економічних відносин, необхідно поставити питання: в якому випадку людина може, а в якому не може спожити ту чи іншу річ? Відволікаючись поки від деталей, які будуть розглянуті пізніше, можна в самому загальному вигляді сказати, що це залежить від того, в чиїй власності знаходиться річ. Якщо річ належить даної людини, то він може її спожити, якщо іншому - то він її, не отримавши згоди власника, спожити не може. Перед нами, таким чином, постає поняття власності. Без нього неможливо розібратися ні в розподілі, ні в обміні.

Звертаючись до відносин власності, перш за все, слід підкреслити, що існує два види таких відносин. Перший їх вигляд, що кидається в очі і широко відомий, - це вольові відносини власності. У сучасному суспільстві, де існує держава, вони набувають вигляд правових, юридичних відносин. Ці відносини найчастіше іменуються майновими. Другий вид відносин власності - економічні відносини власності. Ці відносини - не вольові, а матеріальні. Вони реально існують лише у відносинах розподілу та обміну. Економічні відносини власності - не якийсь особливий вид соціально-економічних відносин, що існує поряд з іншими видами соціально-економічних ж відносин. Поняття економічних відносин власності, соціально-економічних відносин, виробничих відносин повністю збігаються.

Власність - не річ і не ставлення людини до речі, взяте саме по собі. Власність є відношення між людьми, але таке, яке проявляється в їхньому ставленні до речей. Або - інакше - власність є ставлення людей до речей, але таке, в якому виявляються їх ставлення один до одного.

Власність - таке ставлення людей з приводу речей, який наділяє і людей, і речі особливими соціальними якостями: робить людей власниками, а речі - їх власністю. Кожна річ в людському суспільстві завжди володіє таким соціальним якістю. Вона завжди не тільки споживча цінність, але обовязково одночасно і чиясь власність (індивіда, групи індивідів або навіть суспільства в цілому).

Найважливіша категорія загальної теорії економіки - поняття осередку власності (собячейкі), або власницької комірки (владячейкі). Таку комірку утворює власник разом з належними йому речами. Кожна така осередок відокремлена від інших кордоном, зрозуміло, соціальної. Речі можуть перетинати цей кордон, переміщатися з одного осередку власності в іншу. Цей рух речей чисто соціальне, хоча, звичайно, воно може супроводжуватися і фізичним їх пересуванням.

Для розуміння соціально-економічної структури суспільства величезне значення мають поняття користування і розпорядження. Економісти їх, як правило, не вживають. Ці поняття зазвичай знаходяться в арсеналі юристів, які розкривають поняття права власності через поняття права володіння, права користування і права розпорядження. Звичайно, в такому формулюванні все це відноситься лише до вольових відносин власності.

Але подібно до того, як крім права власності, існує і сама власність, причому не лише як вольового, але й економічного відносини, точно так само окрім прав користування та розпорядження існують реальне користування і реальне розпорядження, причому знову-таки в якості не тільки вольових , але й економічних явищ. Але якщо вже ці поняття введені правознавцями то почати розгляд їх доведеться з юридичного аспекту.

Право користуватися річчю є право вживати її для своїх потреб, для задоволення своїх власних потреб та інтересів. А саме користування є реалізація цього права. Поки все це не виходить за межі вольових відносин, причому відносин до речі. Але вже саме поняття права говорить про те, що тут мається на увазі як само собою зрозуміле і відношення між людьми. Наявність у людини права на щось припускає визнання за ним цього права оточуючими його людьми. Користування не є відношення тільки до речі. Воно є відношення людей з приводу речей. Тому його потрібно чітко відрізняти від ставлення людини тільки до речі - споживання речі, її вживання, використання.

Коли рабу, наприклад, видають знаряддя праці, він не отримує його у користування. Ніякого права на нього він не має. Він отримує це знаряддя для того, щоб використовувати його для задоволення потреб рабовласника. Але якщо рабові виділяють ділянку землі і потреб кошти праці з тим, щоб після збирання врожаю він частина його віддав господареві, а решту залишив собі, то в даному випадку ми стикаємося не тільки з використанням, а й з користуванням. В останньому випадку виникає особлива осередок користування з визначеними межами - звичайно, соціальними. І ця клітинка є перш за все економічній.

У чисто теоретичному плані різниця між вживанням, використанням речей і користуванням ними має силу по відношенню до всіх речей, включаючи і предмети споживання. Але хоча використання предметів споживання і користування ними в принципі не одне і те ж, бо в першому випадку ми маємо справу тільки зі ставленням до речей, а в другому - зі ставленням не тільки до речей, але з відношенням між людьми, - насправді вони невіддільні один від одного. Про споживання предметів споживання завжди є їх вживання для своїх власних потреб, тобто одночасно і користування ними. З іншого боку, користування предметами споживання може виявлятися тільки в їх користуванні, використанні.

Право розпорядження є перш за все право відчуження речі, право на її передачу з однієї комірки власності в іншу. Крім обміну, розпорядження виявляється і в розподілі. А розподіл і обмін суть явища перш за все економічні, хоча і не тільки. Кожен акт обміну в сучасному суспільстві завжди виступає і як юридичний акт - угода.

Взагалі економічні відносини власності не існують без вольових відносин власності, так само як і вольові без економічних. Власність як економічні відносини та власність як вольове відношення неможливі один без одного. Власність як економічні відносини завжди втілюється в майнових відносинах.

Відносини власності включають в себе відносини розпорядження та користування в якості своїх моментів. Але в певних умовах можливо розщеплення власності і тим самим роздільне існування відносин власності, розпорядження та користування. Одна людина може бути власником речі, а інший тільки її розпорядником і користувачем, але не власником. Ще один варіант - людина лише користувач речі, але не її власник і навіть не розпорядник. І таких варіантів може існувати кілька.

З власністю в самому повному і точному сенсі слова ми стикаємося тоді, коли власник, розпорядник і користувач повністю збігаються. Коли людина - лише розпорядник і користувач, але не власник - перед нами своєрідна форма відносин людей з приводу речей, яку можна охарактеризувати як подсобственность. Якщо ж людина - лише користувач, але не розпорядник і тим більше не власник, ми маємо справу з подподсобственностью.

Таким чином, разом з осередками власності можуть існувати осередку розпорядження та користування і осередки тільки користування. Приклад осередку користування, що не є осередком власності, був вже наведено: раб може бути користувачем засобів виробництва, включаючи землю, але розпорядником і власником залишається при цьому рабовласник.

Осередки власності, розпорядження та користування - це своєрідні вузли не тільки в системі вольових (в сучасному суспільстві - правових) відносин власності, але перш за все у системі економічних відносин. Саме всередині цих осередків і між цими осередками відбувається розподіл і обмін. Тільки введення понять розпорядження та користування дозволяють зрозуміти суть відносин розподілу та обміну.

Розподіл є залишення суспільного продукту у власності, розпорядженні або користуванні тих чи інших людей або / і його перехід у власність, розпорядження чи користування інших людей, в результаті чого (тобто залишення або / і переходу) - кожен член суспільства отримує певну частку цього продукту. Обмін є перехід речей з власності одних осіб у власність інших (з одних осередків власності в інші), що відшкодовується зустрічним рухом матеріальних цінностей або їх знаків (паперових грошей, наприклад).

Як уже зазначалося, будь-який продукт праці - завжди споживча цінність і власність. Будь-які речі створюються одночасно як споживча цінність і чиясь власність. Тому процес власне виробництва речей - завжди одночасно і процес надходження речей у чиюсь власність, тобто процес розподілу.

Таким чином, відносини власності виявляються не тільки в процесах власне розподілу та обміну, але і в процесі власне виробництва. Присутня у процесі власне виробництва, відносини власності роблять виробництво на самому вузькому сенсі цього слова ставленням людей не тільки до природи, але і один до одного, то є суспільним відношенням.

Розглянуте вище розподіл - розподіл первинне. Цей розподіл всього створеного в процесі виробництва - і засобів виробництва, і предметів споживання. Коли весь суспільний продукт або, принаймні, частину його створюється працівниками як чужа власність, процес власне виробництва - це одночасно і процес експлуатації людини людиною. Виробничі, соціально-економічні відносини носять при цьому антагоністичний характер.

Після первинного розподілу в більшості випадків відбувається власне розподіл як особливий процес, відмінний від процесу власне виробництва. Раб отримує зміст - їжу, одяг, рабовласник - дохід. Капіталіст отримує прибуток, робітник - заробітну плату. Це - вторинне розподіл.

У тих суспільствах, де в результаті вторинного розподілу частку суспільного продукту отримує лише частина членів суспільства (в суспільствах без приватної власності - працівники, у суспільствах з приватною власністю - власники засобів виробництва та працівники), існує ще й третинне розподіл. Цей розподіл на відміну від первинного та вторинного відбувається не в межах всього соціоісторіческого організму, а в рамках існуючих усередині соціора особливих клітинок. Найчастіше це сімї. Відносини теоретичного розподілу - це відносини хоча і економічні, а не соціально-економічні, не виробничі. Тому політекономією вони не вивчаються. Це - приватно-економічні відносини.

Третинне розподіл завжди відбувається за потребами, по потребам. Таким було і вторинне розподіл у ранньому первісному суспільстві. У пізньому первісному суспільстві виникло розподіл по праці. На зміну йому прийшло настільки характерне для класового суспільства розподіл по власності.

У класових суспільствах в основі первинного розподілу створеного продукту лежить розподіл засобів виробництва, яке вже існувало до початку виробничого циклу. Розподіл використовуваних засобів виробництва визначає розподіл створюваних засобів виробництва. Таким чином, власне виробництво - це відтворення не тільки речей, а й соціально-економічних відносин, в рамках яких таке відтворення здійснюється. У цих же товариства відносини власності на обидва фактори виробництва, тобто на засоби виробництва і робочу силу, визначають і вторинне розподіл.

Тому в усіх класових суспільствах відносини з розподілу засобів виробництва або, що те ж саме, відносини власності на засоби виробництва, утворювали всередині системи виробничих відносин особливу підсистему, що грала роль детермінанта по відношенню до всіх інших соціально-економічних звязків. Саме ці і тільки ці відносини дуже часто в марксистській літературі визначали як відносини в процесі виробництва - виробничі і протиставляли їх відносин розподілу та обміну. Подібне протиставлення - абсолютно помилково: виробничі відносини і відносини розподілу і обміну суть одне.

Інша помилка полягала в тому, що таку структуру системи соціально-економічних відносин розглядали як загальну, властиву всім товариствам без винятку. Насправді ж, наприклад, у ранньому первісному суспільстві відносини власності на засоби виробництва не утворювали особливої підсистеми і не визначали характер інших соціально-економічних відносин.

В ідеалі за розподілом, в результаті якого кожен член суспільства отримує у власність, розпорядження або користування

належну йому частку суспільного продукту, має наступити споживання цього продукту. Так як продукт зникає, то він повинен бути відтворений. Процес виробництва, як ми памятаємо, є процес постійного відтворення. У деяких суспільствах, дійсно, власне виробництвом, розподілом і споживанням вичерпуються всі дії з суспільним продуктом. У таких суспільствах ніяких інших соціально-економічних відносин, крім відносин розподілу, які одночасно є й економічними відносинами власності, що не існує.

Однак у більшості суспільств до цих дій додається обмін і, відповідно, відносини обміну, які можуть набувати найрізноманітніших форм. Всупереч думку значного числа економістів, товарообмін - всього лише одна з багатьох форм обміну. Крім обміну товарами, існував обмін дарів (дарообмен), допомогою (помогообмен) і т.п. Відносини обміну можуть існувати поряд з відносинами розподілу, утворюючи особливу сферу, відмінну від сфери розподілу. Але при капіталізмі, наприклад, розподіл відбувається у формі обміну. Отримання робочим заробітної плати є акт розподілу. Але він же являє собою заключний момент акту товарообміну між капіталістом і робітником.

У багатьох суспільствах поряд з розподілом і обміном існує також ще і перерозподіл, що приймає найрізноманітніші форми. До числа відносин перерозподілу, що входять в систему соціально-економічних відносин того чи іншого суспільства, відносяться деякі форми і методи експлуатації, оплата різного роду особистих послуг і т.п. Що ж стосується податків, то вони в різних суспільствах відіграють різну роль: в соціоісторіческіх організмах одного типу вони належать до числа відносин розподілу (приклад - рента-податок в товариствах з азіатським способом виробництва), в інших - до відносин перерозподілу (наприклад, податки при класичному капіталізмі).

власть виды