Головна Соціальна філософія Виробництво та суспільство Тип соціально-економічних відносин, суспільно-економічний устрій, спосіб виробництва, базис і надбудова, суспільно-економічна формація і параформація
члени оун

Тип соціально-економічних відносин, суспільно-економічний устрій, спосіб виробництва, базис і надбудова, суспільно-економічна формація і параформація

Як випливає зі сказаного вище, існує кілька якісно відмінних один від одного типів соціально-економічних відносин. Деякі з них вже згадувалися: раннепервобит-ні, позднепервобитние, рабовласницькі, капіталістичні. У

ідеалі соціально-економічні відносини того чи іншого типу утворюють цілісну систему - суспільно-економічний (соціоекономічні) уклад.

Кожна система соціально-економічних відносин одного певного типу (суспільно-економічний устрій) є внутрішню структуру процесу виробництва, особливу суспільну форму, в якій здійснюється процес творення матеріальних благ. Виробництво матеріальних благ завжди відбувається в певній суспільній формі.

Виробництво, взяте не взагалі, а в певній суспільній формі, є не що інше, як певний спосіб виробництва. Таким чином, спосіб виробництва є тип виробництва, виділений за ознакою його суспільної форми. Способів виробництва існує стільки, скільки існує суспільно-економічних укладів. Суспільно-економічні уклади і відповідно способи виробництва поділяються на основні і неосновні. Основні способи виробництва суть такі соціально-економічні типи виробництва, які одночасно є і стадіями всесвітньо-історичного розвитку суспільного виробництва.

Особливість соціально-економічних відносин полягає в тому, що вони на відміну від усіх інших суспільних відносин не залежать від свідомості і волі людей. Існуючи незалежно від свідомості і волі людей, вони визначають їх волю і свідомість. Соціально-економічні звязки є відносинами обєктивними і в цьому сенсі матеріальними.

Тому система цих відносин, будучи суспільною формою, в якій йде виробництва, одночасно є фундамент будь-якого соціоісторіческого організму. Він визначає суспільну свідомість і волю хто мешкає в ньому людей, а тим самим і всі інші існуючі в ньому суспільні відносини. На відміну від соціально-економічних звязків, які за своєю природою матеріальні, всі інші суспільні звязки - відносини вольові. Суспільна свідомість сукупно з вольовими громадськими відносинами являє собою надбудову над соціально-економічним базисом.

Так як соціально-економічні відносини становлять базис, фундамент будь-якого суспільства, то цілком природним є покласти в основу класифікація соціоісторіческіх організмів тип пануючих в них виробничих звязків. Тип суспільства, виділений за такою ознакою, прийнято називати суспільно-економічною формацією. Але суспільно-економічною формацією може бути названий не всякий соціально-економічний тип суспільства, а тільки такий, який є одночасно і стадія всесвітньо-історичного розвитку. Громадсько-економічних формацій існує стільки, скільки існує основних суспільно-економічних укладів і відповідно основних способів виробництва.

Окрім суспільно-економічних формацій існують і такі соціально-економічні типи суспільства, які не представляють собою стадій розвитку людського суспільства в цілому. Якщо вони й виявляються стадіями розвитку, то лише тих чи інших окремих громад. Ці типи суспільства, що представляють собою своєрідні додатки до суспільно-економічних формацій, можна назвати суспільно-економічними параформаціямі (від грец. Пара - біля, при).

гражданское общество в россии кратко