Головна Соціальна філософія Виробництво та суспільство Соціально-економічний лад суспільства, суспільно-економічні уклади та подуклади, одноукладние і багатоукладний суспільства
причини укладення берестейської унії

Соціально-економічний лад суспільства, суспільно-економічні уклади та подуклади, одноукладние і багатоукладний суспільства

У принципі цілком можливі, і реально існували, такі соціоісторіческіе організми, в яких всі соціально-економічні відносини ставилися до одного і того ж типу. Такий стан справ на ранніх стадіях розвитку людського суспільства. Але в більш пізні епохи в соціоісторіческіх організмах нерідко одночасно існували соціально-економічні звязки, що належали не до одного, а до кількох різних типів. І це робить необхідним введення нового поняття - соціально-економічний лад суспільства. Соціально-економічний лад соціоісторіческого організму - це система всіх існуючих в ньому соціально-економічних (виробничих) відносин.

У літературі існує в соціоісторіческом організмі систему соціально-економічних відносин найчастіше називають економікою суспільства або просто економікою. Але поряд з таким значенням слово "економіка" має й інше значення. Їм можуть позначати суспільне виробництво в єдності всіх його сторін, включаючи продуктивні сили і т.п. Однак у такому, більш широкому сенсі частіше вживається термін "господарство".

Коли в соціоісторіческом організмі всі соціально-економічні відносини належать до одного типу, поняття його соціально-економічного ладу збігається з поняттям певного суспільно-економічного устрою. Коли ж у соціоісторіческом організмі соціально-економічні відносини належать до різних типів, такого збігу немає.

Різні соціально-економічні відносини можуть існувати в організмі соціоісторіческом по-різному. Відносини того чи

іншого певного типу можуть утворювати в суспільстві цілісну систему - суспільно-економічний устрій, а можуть існувати в ньому в якості лише придатка до існуючих укладу - суспільно-економічного подуклада. Коли виробництво здійснюється в оболонці не укладено, а суспільно-економічного подуклада, перед нами не спосіб, а лише той чи інший спосіб виробництва. Розрізняти укладное буття соціально-економічних відносин від неукладного їхнього буття дуже важливо.

Як відомо, характерним для капіталізму є найману працю. Але найману працю зустрічається в самі різні епохи всесвітньої історії: у предклассових товариствах, на Древньому Сході, в античному світі, що давало підстави деяким історикам та економістам говорити про існування там капіталізм. Насправді ні в одному з цих товариств ніякого капіталізму не було. Ніде там відносини найманої праці не утворювали системи. Скрізь вони існували у вигляді подуклада, тобто в неуклад формі.

Коли в соціально-історичному організмі існують соціально-економічні відносини тільки одного типу, то суспільство одноукладно. Одноукладно воно і тоді, коли в ньому поряд з єдиним устроєм існує одна або навіть декілька подукладов. Але в соціоісторіческом організмі можуть одночасно існувати і кілька суспільно-економічних укладів, не кажучи вже про подукладах. Таке суспільство є сильний.

Звичайно в такому суспільстві одна з існуючих у ньому укладів - панівний, домінуючий, інші ж - підлеглі. Панівний уклад визначає характер соціально-економічного ладу суспільства в цілому, а тим самим і тип суспільства, його формаційних або параформаціонную приналежність. Різниця між пануючими і підлеглими устроями в багатьох випадках носить відносний характер. У процесі історичного розвитку той чи інший панівний уклад може стати підлеглим, а підлеглий перетворитися на домінуючий.

Однак не кожен підлеглий уклад може стати пануючим. І тут ми стикаємося з іншою класифікацією укладів. Вони поділяються на такі, які в принципі можуть бути пануючими, і такі, які ніколи пануючими стати не можуть. Перші уклади можна назвати стрижневими, другий - додатковими. Стрижневі уклади можуть бути єдиними в суспільстві або пануючими в ньому і відповідно визначати тип суспільства, його приналежність до тієї чи іншої суспільно-економічної формації або параформаціі.

Як приклад додаткового суспільно-економічного устрою можна привести існуючі при капіталізмі господарства, власники яких поєднують в собі власників засобів виробництва і безпосередніх виробників. Цей уклад прийнято називати дрібнобуржуазним. Різного уклади дрібного самостійного виробництва існували і в докапіталістичних класових суспільствах, зокрема в античному.

сущность государства