Головна Соціальна філософія Основні та неосновні способи виробництва Серверний (рабовласницький) спосіб виробництва
голодомор в україні коротко

Серверний (рабовласницький) спосіб виробництва

Перший з "класичних" способів виробництва, іменований зазвичай рабовласницьким, передусім припускає існування групи людей - повних і неподільним власників засобів виробництва. Але для здійснення процесу виробництва крім засобів виробництва потрібна ще й робоча сила. Розглянутий повний власник засобів виробництва отримує її в своє розпорядження шляхом придбання в власність самого працівника. Ставши повним власником особистості працівника, він тим самим стає і повним власником його робочої сили. Так відбувається соціальне, а потім і фізичне зєднання засобів виробництва з робочою силою.

Подібного роду виробництво з необхідністю передбачає повне позаекономічний примус. Так як людини, яка знаходиться в повній власності іншої людини, зазвичай називають рабом, то виробництво, що відбувається в такий суспільній формі, прийнято іменувати рабовласницьким. З цим повязано стало звичним визначення рабства як способу виробництва. А тим часом це невірно.

Рабство, взяте саме по собі, зовсім не засіб виробництва, а особливе економічне, а тим самим і правовий стан людей. Раби - люди, завжди є повною власністю інших людей, але зовсім не обовязково зайняті у виробництві матеріальних благ. Раби могли бути домашніми слугами, домоправитель, стражниками, вчителями, на писарів, лікарями, державними службовцями, навіть міністрами і воєначальниками і т.п.

Тому наявності в тому чи іншому соціоісторіческом організмі рабства, а тим самим рабів і рабовласників саме по собі аж ніяк не означає існування в ньому описаного вище способу виробництва, а тим самим і двох повязаних з ним класів. Нерозуміння цього тягне за собою безліч непорозумінь і помилок.

Перш за все необхідно суворе відмежування рабів, зайнятих в матеріальному виробництві, від всіх інших категорій невільників. Але і цього недостатньо. Навіть наявність рабів-виробників саме по собі узяте, ще не свідчить про буття в суспільстві способу виробництва, званого рабовласницьким. Потрібно, аби дані соціально-економічні відносини утворювали у суспільстві особливий суспільно-економічний устрій. Без цілісної системи тих чи інших виробничих відносин відповідного способу виробництва просто не існує.

Настійно необхідний особливий термін для позначення рабів-виробників, породжених особливим способом виробництва і становлять особливий клас суспільства. Краще за все, імовірно, було б використовувати для цього латинське слово, що позначало раба, - "серв". Але зараз це слово вживається в історичній науці для позначення західноєвропейських середньовічних селян-кріпаків. Тому для позначення описаної вище категорії рабів буде використовуватися термін "серварій", створений за аналогією зі словом "пролетар". Відповідно, даний спосіб виробництва можна назвати серварним, представників протистоїть серваріям класу - серварістамі і говорити про серварних відносинах та серварізме. Подібно до того, як не кожен раб, навіть зайнятий в виробництві, - серварій, не всякий рабовласник - серваріст. Римський селянин, який мав двох-трьох рабів, зайнятих на виробництві, не належав до серварістов класом, тобто не був серварістом.

У Древній Греції реміснича майстерня, в якій працювали серварій, називалася ергастеріем, в Древньому Римі маєток, в якому працювали такого роду працівники, іменувалося віллою. Загальний термін для позначення серварних господарських осередків в літературі відсутній, хоча він, безумовно, потрібен. В якості такого терміну пропонується слово "серваріум". Економічним організмом серварного способу виробництва був поліс. Зникнення поліса означало кінець серварізма.

Вище мався на увазі заснований на праці рабів-виробників засіб виробництва, який існував в античному світі і відомий під назвою не тільки рабовласницького, а й античного способу виробництва. Але крім нього в історії існував і інший спосіб рабовласницький ж виробництва, найбільш яскраво представлений господарством півдня США першої половини XIX ст. Господарські осередку цього способу виробництва іменуються плантаціями. Тому його можна назвати плантаторським. Маючи схожість з серверним способом виробництва, він у той же час суттєво відрізнявся від серварного: його господарські комірки (плантації) входили в зовсім інший економічний організм - капіталістичне ринкове господарство. І до життя її викликали зовсім інші сили, ніж породили античний серварізм, - складалася сили світової капіталістичного ринку.

либеральная политическая идеология