Головна Соціальна філософія Основні та неосновні способи виробництва Селянсько-общинний і феодальний способи виробництва
причини голодомору 1932-33

Селянсько-общинний і феодальний способи виробництва

Коли в наших підручниках від рабовласництва переходили до феодалізму і намагалися пояснити учню різницю між тим і іншим, то звичайно підкреслювали, що раба можна було вбити, а феодально-залежного селянина - лише продати й купити. Звичайно, частка істини в цьому є: позаекономічних залежність селянина за феодалізму була менше повної, ніж залежність раба. Але не в будь-якому серварном суспільстві раба можна було забити. А купити і продати можна було не всякого феодально-залежного селянина, а лише кріпака. Навіть згідно з загальноприйнятим уявленням, кріпацтво і феодалізм не одне й те саме. Кріпацтво у Франції, наприклад, в основному зникло в XIV-XV ст., А феодалізм, як вважається, проіснував майже до кінця XVIII ст.

Суть розходження між серваріем та феодально-залежним селянином полягає насамперед у тому, що серварій працював у чужому господарстві, а селянин сам вів господарство, причому багато в чому цілком самостійно, тобто був господарем. Найважливішою господарської осередком феодалізму було селянське господарство часто зване селянським двором. Селянин був власником двору, власником основних засобів виробництва - тяглових тварин, плуга, борони і т. п.

Селянський двір входив до складу особливого господарського організму - селянської громади. Тому можна говорити про існування особливого суспільно-економічного устрою - крестянско-общинного, а тим самим та селянсько-общинного способу виробництва. Земля, на якій господарював селянин, могла бути власністю громади. У такому випадку кожний селянський двір отримував наділ, яких одноосібно користувався. Крім надільних земель були дільниці, якими спільно користувалися всі члени громади. Але найчастіше орна земля знаходилася в відокремленої власності окремих селянських дворів. У власності громади знаходилися лише луги, ліси, пустощі, місця рибного лову, які утворювали альменду.

Селянський двір в ідеалі не був осередком експлуатації людини людиною. Нічого експлуататорського не було і в природі селянської громади. Селянсько-общинний спосіб виробництва не був способом експлуатації. Але селянські двори входили, крім селянської громади, ще один економічний організм. Цей господарський організм іменують по-різному - маєток, що вотчина, Манор.

Земля класичного Манор ділилася на дві частини. Перша частину - земля, на якій господар Манор, якого зазвичай називають феодалом, вів власне господарство. Ця частина називалася доменом і була повною власністю феодала. Другу частину - земля, на якій вели господарство селяни. Ця земля, як уже зазначалося, була власністю або общини, або окремих селянських дворів. Але вона ж одночасно була і власністю феодала.

Тут ми зустрічаємося з явищем розділеної власності. Власність в даному випадку має, розщеплена. У одного й того самого обєкта власності - два власники. Одним з них був селянин (або селянська община), іншим - феодал. Їхнє становище в цій системі відносин власності по-різному. Селянин (або селянська громада) - підлеглий власник землі, феодал - верховний власник селянської землі.

Верховна власність на землю ніколи не існує без верховної власності на особистості людей, що обробляють цю землю. Верховний власник землі - завжди одночасно верховний власник особистостей підлеглих власників землі, а тим самим і їх робочої сили. Тут, як і у випадку з серварізмом існує позаекономічних залежність експлуатованого від експлуататора, але тільки не повна, а верховна. Тому селянин на відміну від серварія - власник своєї особи і робочої сили, але не повний, а підлеглий. Таким чином, роздвоєний власність не тільки на землю, але й на особистості працівників.

Верховна власність феодала на землю селян і їх особистість виявляється в тому, що він безоплатно привласнює частину селянської праці. Одна форму такого привласнення - натуральна рента (оброк): селянин віддає феодалові частина продукту, створеного в його власному господарстві. Інша форма - відробіткова рента (панщина): селяни за допомогою власних засобів виробництва обробляють землю домену, урожай з якої повністю надходить феодалові.

Співвідношення селянського двору і Манор, співвідношення господарської осередку та господарського організму. Перед нами тут особливого роду суспільно-економічний устрій і тим самим особливий спосіб виробництва, який прийнято назвати феодальним.

Селянський двір, таким чином, входить у два різних господарських організму: в селянську громаду і в Манор - і тим самим у два різних суспільно-економічних укладу: селянсько-общинний і феодальний. З цим повязана подвійна природа самого розглянутого виробника матеріальних благ. З одного боку, він - селянин, з іншого - працівник Манор, манорарій. Он - селянин-манорарій, що відрізняє його одночасно і від інших типів селян, і від інших працівників Манор. Серед манораріев були не тільки селяни, а й раби, а також інші залежні особи.

Входячи в різні економічні організми, селянський двір виступає в них у різних ролях. Як складова частину селянської громади він являє собою комірку по виробництву необхідного продукту, як елемент Манор - клітинку з виробництва додаткового продукту. Неважко помітити, що в такому випадку селянсько-общинний уклад не являє собою самостійного устрою, а входить в феодальний як його своєрідного підстави. Відповідно феодальний уклад включає в себе селянсько-общинний уклад як своєрідний нижнього поверху. Феодальний уклад на відміну від серварного є, якщо можна так висловитися, двоповерховим.

Сказаним вище характеристика феодального способу виробництва не вичерпується. Для її завершення необхідно розглянути відносини всередині класу феодалів. Це буде зроблено пізніше.

составьте таблицу типология политической культуры