Головна Соціальна філософія Основні та неосновні способи виробництва Древнеполітарний (азіатський) засіб виробництва
початок українізації

Древнеполітарний (азіатський) засіб виробництва

Загальнокласові приватна власність завжди набуває форми державної. Це з неминучістю обумовлює збіг класу експлуататорів якщо не зі всім складом державного апарату, то, у всякому разі, з його ядром, з його основною частиною.

Перед нами особливий спосіб антагоністичний виробництва, якісно відмінний від усіх описаних раніше. Це і є той cамый засіб виробництва, який відомий під імям азіатського. Але, як зараз зясувалося, існував він не тільки в Азії, але й у Європі, Африці та Америці. Вже тому таку назву навряд чи можна вважати гідною кандидатурою, не кажучи вже про те, що воно не містить навіть натяку на його сутність. Так як для цього способу виробництва характерні загальнокласові приватна власність, яка виступає у формі державної, і збіг пануючого класу з ядром державного апарату, то його краще за все називати політарним (від грец. Полита, полите - держава) способом виробництва, або просто політарізмом.

Політарісти володіли засобами і виробництва виробниками матеріальних благ тільки спільно. Тому вони з неминучістю утворювали особливу корпорацію. Загальнокласові приватна власність завжди була корпоративною. Все політарісти входили до особливу ієрархічно організовану систему розподілу додаткового продукту - політосістему. Голова цієї системи, а тим самим та державного апарату, був верховним розпорядником загальнокласові приватної власності і, відповідно, додаткового продукту. Цю людину, роль якого була величезна, можна назвати політархом.

Відповідно до цього очолювана політархом осередок загальнокласові приватної власності - політархія. Так як ПолитАрена-хія могла в принципі існувати в економічному відношенні абсолютно самостійно, вона була не тільки господарської осередком політарного суспільно-економічного устрою, але в той же час і його економічним організмом. Вона ж одночасно була і соціально-історичним організмом, і державою.

Вище вже йшлося про те, що існують два способи виробництва, засновані на праці рабів-виробників: серварний і плантаційний. Ще складніше йде справа з політарізмом. Існує кілька схожих, але в той же час відмінних один від одного виробництва способів, що характеризуються існуванням загальнокласові приватної власності. Один з них прийшов на зміну предклассовому суспільству. Саме його мали на увазі філософи, соціологи та історики, коли говорили про азійському способі виробництва. Це - палеополітарний, або древнеполітарний, спосіб виробництва. Він єдиний з усіх політарних способів виробництва було основним і тим самим формаційних.

Древнеополітарний засіб виробництва існував у трьох основних варіантах. Один з них був найбільш поширеним, і коли говорять про азійському способі виробництва, то тільки його і мають на увазі. У цьому значенні його можна вважати класичним. Існують, принаймні, ще два варіанти древнеполітарного способу виробництва, які описують, але до азіатського способу виробництва ніколи не зараховують.

При класичному варіанті древнеполітарного способу виробництва експлуатований клас - селяни, що живуть громадами. Селяни або сплачують податки, які одночасно є земельну ренту, або, що рідше, разом з веденням власного господарства, обробляють землю, урожай з якої надходить державі. Цих селян також нерідко у порядку трудової повинності використають на роботах різного роду (будівництво та ремонт каналів, храмів, палаців і т.п.).

Селянські двори, таким чином, одночасно входять в склад двох різних економічних організмів: селянської громади і політархіі. Як складові частини селянської громади вони являють собою осередки з виробництва необхідного продукту; вони ж у складі політархіі і сама політархія в цілому суть осередку з виробництва додаткового продукту, що йде класу політарістов. Як випливає зі сказаного, древнеполітарізм в даному варіанті - двоповерховий спосіб виробництва. Політарний суспільно-економічний устрій включає в себе в якості свого заснування селянсько-общинний уклад.

Тому і тут ми зустрічаємось із тим, що власність на засоби виробництва взагалі, на землю перш за все, копит. При цьому варіанті загальнокласові політарная приватна власність виявляється не повною, а верховної, і, зрозуміло, вона являє собою власність не тільки на землю, але й на особистості безпосередніх виробників. Селянські громади чи окремі селянські двори - підлеглі власники землі, а вхідні в них селяни - підлеглі власники своєї особистості, а тим самим і своєї робочої сили.

Для двох інших варіантів древнеполітарного способу виробництва була характерна не верховна, а повна загальнокласові власність на землю. Їх було одноповерховими.

Чудовий від древнеполітарного, але теж політарний спосіб виробництва виник в Римській імперії. Ще один політарний спосіб виробництва сформувався в країнах Західної Європи в кінці епохи Середніх віків. Він було знищено в результаті буржуазних революцій. Майже одночасно з ним дуже своєрідний політарний спосіб виробництва виник в Росії. І нарешті, ще два політарних способу виробництва зявилися в XX ст. Один з

них - політарно-капіталістичний почав формуватися в Італії, Німеччині та низці інших країн Європи у 20-30-х рр.. Він був двоповерховий. Другий - неополітарний - був одноповерховим. Він спочатку утвердився після Жовтневої робітничо-селянської революції 1917 р. у Росії, а потім широко поширився по всьому світу. Подробнее становлення неополітарного способи виробництва розглянуто в лекції VIII "Періодизація і загальна картина всесвітньої історії".

тоталитаризм