на скільки губерній поділялася територія наддніпрянської україни

Неосновні способи виробництва

Деякі неосновні способи виробництва були вже названі. Це селянського общинний спосіб виробництва, який то в сучасному суспільстві завжди існував як складова частина того чи іншого антагоністичного способу виробництва (основного варіанту древнеполітарного способу виробництва, феодального способу виробництва і т.п.), дрібнобуржуазний та інші способи дрібного самостійного господарства. До неосновним відносяться всі, крім древнеполітарного, політарние способи виробництва. У Середні століття крім феодального способу виробництва в містах існував купецько-бюргерський спосіб виробництва.

Крім них є ще кілька неоснових способів виробництва, оформилися на стадії предклассового суспільства і що існували в багатьох соціоісторіческіх організмах класового суспільства.

Близьким до древнеполітарному способу виробництва був нобіларний (від лат. Nobilis - знатний) спосіб, який відрізнявся від першого тим, що при ньому кожному члену експлуататорської еліти виділялася певна частка корпоративної власності, що часто вело до її цілковитого розподілу. Нобіларная приватна власність на відміну від політарной було корпоративно-персоналізованою.

Іншим був домінарний (від лат. Dominare - панувати) спосіб виробництва. Суть його полягає в тому, що повністю експлуатований працює в господарстві експлуататора. Цей спосіб виступає в пяти варіантах, які часто є та його складовими частинами. В одному випадку людина працює тільки за утримання (кров, їжа, одяг). Це - домінарно-пріжівалческій, або просто пріжівальческій подспособ експлуатації (1). Нерідко вступ жінки в такого роду залежність оформлялося через укладання шлюбом. Це - шлюби-пріжівалчество (2). Людина могла працювати за певну плату. Цей варіант можна назвати домінарно-наймитські, або просто наймитські (3). Людина могла опинитися в чужому господарстві в якості заручника або неспроможного

боржника. Це - домінарно-кабальний подспособ (4). І нарешті, ще одним є домінарно-рабовласницький подспособ експлуатації (5). Рабство, як варіант, складовий елемент домінарно-го способи (образу) експлуатації якісно відрізняється від рабства як самостійного способу виробництва. У літературі його зазвичай називають домашнім, або патріархальним, рабством.

Треті способом виробництва був магнарний (від лат. Magna - велике, СР-лат. Magnat - владика). Він виступав у чотирьох варіантах, які нерідко були одночасно і його складовими елементами. При цьому способі (образі) основних засобів виробництва - земля, що знаходилася в повній власності експлуататора, передавалася в відокремлений користування працівника, який більш-менш самостійно вів на ній господарство. Траплялося, що безпосередній виробник отримував від експлуататора не тільки землю, але й усі засоби праці. Робітник зазвичай віддавав власникові землі частину врожаю, а нерідко також трудився у власному господарстві експлуататора.

Таким працівником міг стати раб, посаджений на землю. Це магнарно-рабовласницький варіант магнарного способу виробництва (1). Ним міг стати приживаються. Це - магнарно-пріжівальческій варіант магнарного способу виробництва (2). Їм міг стати людина, що опинилася у залежності від власника землі у результаті заборгованості. Це магнарно-кабальний подспособ експлуатації (3). І нарешті, ним міг стати людина, яка взяла ділянку землі в оренду і опинився в результаті цього не тільки в економічному, але й в особистій залежності від власника землі. Це - магнарно-орендний подспособ (подобраз) експлуатації (4). Такого роду експлуатованих виробників в історичній літературі нерідко називають іздольнікамі, а коли вони віддають власникові землі половину врожаю, - ісполнікамі або ополоником.

Дуже часто домінарний і магнарний способи виробництва зросталася один з одним, утворюючи по суті один єдиний гібридний спосіб виробництва - доміномагнарний. Домінарісти при цьому одночасно були і магнарістамі.

избирательная система понятие и виды