Головна Соціальна філософія Основні концепції всесвітньої історії Виникнення і розвиток унітарно-стадіальних концепцій всесвітньої історії
українські землі у складі австро угорщини 20 ст

Виникнення і розвиток унітарно-стадіальних концепцій всесвітньої історії

З двох розглянутих вище основних підходів до історії перший виник унітарно-стадіальних. У вкрай абстрактному вигляді він представлений у працях середньовічного мислителя Йоахіма Флорського (1130-1202) У Новий час він набув більш конкретні форми.

Остаточно оформилася в праці видатного представника Шотландського освіти А. Фергюсона (1723-1816) "Досвід історії громадянського суспільства" (1767) підрозділ історії людства на періоди дикості, варварства і цивілізації, було одночасно і стадіальної типологією соціоісторіческіх організмів. Було виділено три типи соціоров: дикунські, варварські і цивілізовані, з який кожний наступний тип розглядається як більш високий, ніж попередній.

Майже одночасно економістами А. Р. Ж. Тюрго (1727-1781) і А. Смітом (1723-1790) була розроблена дещо інша, але теж стадіальних типологія соціоісторіческіх організмів: мисливсько-збиральної, чабанські, землеробські та торгово-промислові товариства.

Зародився в епоху Відродження і остаточно затвердив до початку XVIII ст. підрозділ історії цивілізованого людства на Античність, Середні століття і Новий час лягло в подальшому в основу ще однієї стадіальної типології соціоісторіческіх організмів. А. Сен-Симон (1765-1825) звязав кожну з названих вище епох з певним типом суспільства: античну - з суспільством, заснованим на рабстві, середньовічну - з феодальним суспільством, в якому панувало кріпацтво, Новий час з індустріальним суспільством, в якому панував найманий праці. За А. Сен-Симона, саме зміна цих трьох типів суспільства лежала в основі зміни трьох епох всесвітньої історії.

Наступний крок у розвитку унітарно-стадіального підходу до історії повязаний з іменами К. Маркса (1818-1883) і Ф. Енгельса (1820-1895). Найважливішою складовою частиною створеного ними в середині XIX ст. матеріалістичного розуміння історії (історичного матеріалізму) є теорія суспільно-економічних формацій, про яку вже йшла мова в лекції V "Виробництво і суспільство". Згідно з погляду К. Маркса, в історії людства змінилося пять основних способів виробництва, а тим самим і пять суспільно-економічних формацій: первісно-общинна (первісно-комуністична), азіатська, антична (рабовласницька), феодальна і капіталістична ..

Уся ця картина базувалася на міцному історичному матеріалі. А далі починалася соціальне прогнозування. Капіталізм К. Маркс розглядав як останню антагоністичну суспільно-економічну формацію, за якою повинне піти комуністичне суспільство.

Створену К. Марксом схему розвитку зміни суспільно-економічних формацій в основному приймало більшість прихильників марксизму. Єдиним спірним пунктом у ній був азіатський спосіб виробництва і, відповідно, азіатська суспільно-економічна формація. Ідеологічним керівництвом усіх "соціалістичних" країн, а тим самим і їх офіційної суспільною наукою ці поняття відкидалися. Всім вченим ставилося в обовязок вважати суспільства Стародавнього Сходу рабовласницькими. За часів відносної свободи думок проблема азіатського способу виробництва була предметом запеклих дискусій. Перша з таких дискусій мала місце в кінці 20-х - початку 30-х років XX ст., Другий - наприкінці 60-х - початку 70-х років. Обидві вони були припинені за розпорядженням партійного керівництва.

функции гражданского общества