Головна Соціальна філософія Основні концепції всесвітньої історії Ще одне розуміння історії: "антіісторіцізм" (історичний агностицизм)
скіфські племена

Ще одне розуміння історії: "антіісторіцізм" (історичний агностицизм)

Останнім часом на Заході все більш широкого поширення набуває ще один спільний погляд на історію, відмінний і від унітарно-стадіального, і від плюрально-циклічного. Суть його

гранично чітко виражене у роботах британського філософа К. Поппера (1902-1994) "Відкрите суспільство та його вороги" (1945) і "Злидні історицизму" (1957). У них автор обрушується на те, що він іменує історицизму. Таким словом він позначає погляд, відповідно до якого існує процес історичного розвитку, підпорядкований дії певних, що не залежать від людини сил. Якщо ці сили не надприродні, а природні, то історія-цізм припускає існування певних обєктивних законів, що визначають хід історичного процесу. У будь-якому своєму варіанті історицизму припускає якщо і не абсолютну, то все ж якусь зумовленість історичного процесу, проходження суспільством тих чи інших стадій розвитку, а тим самим і можливість для мислителя і вченого передбачати і передбачити хід історії. Для К. Поппера історіцістамі в однаковій мірі є і прихильник провіденціалізму Аврелій Августин, і позитивіст О. Конт, і К. Маркс, і О. Шпенглер, і А. Тойнбі. Їх концепції - різні види історицизму. Існує історицизму Теїстичний, спіритуалістична, що натуралістичний, економічний і т.п.

Спростування "історицизму" К. Поппер будує на основі "методологічного номіналізму" або, що по суті те ж саме, - Феноменалізм. Він визнає існування тільки окремого, тільки явищ. Обєктивне буття загального він відкидає. Звідси випливає, що суспільне життя людей є всього лише просту сукупність величезної кількості найрізноманітніших дій людей. Історія є просто "послідовність подій" [1]. Ніякої "єдиної історії людства немає, а є лише нескінченна безліч історій, повязаних з різними аспектами людського життя, і серед них - історія політичної влади" [2]. Немає ніяких підстав говорити про рух суспільства як цілого. Історія не є процес розвитку, що йде за певними законами, в ній немає і бути не може ніяких послідовно змінюються стадій.

"Антіісторіцізм" К. Поппера є антиісторизмом, історичний агностицизм, заперечення історіологіі як науки. До поглядів К. Поппера на історію і його критиці "історицизму" повністю приєднався економіст Ф.А. фон Хайєк (1899-1992) у творі "Пагубна самовпевненість. Помилки соціалізму "(1988). Подібні ідеї відстоюються зараз в роботах Р. Нісбет, Ч. Тіллі, Р. Будона, а також постмодерністів всіх видів і відтінків.

сущность и структура политической власти