Головна Соціальна філософія Соціальна організація відносин між статями: виникнення і розвиток Соціальна організація відносин між статями в ранніх етапах розвитку суспільства
адміністративно-територіальний поділ гетьманської україни

Соціальна організація відносин між статями в ранніх етапах розвитку суспільства

Характерною рисою більшості вивчених етнографами докласових товариств є існування у них більшою чи меншою свободи відносин статей до шлюбу. Говорячи про свободу дошлюбних відносин, етнографи мають на увазі зовсім не те, що вони здійснювалися. Адже відносини підлог до шлюбу завжди мали місце і в європейському товаристві. Вся суть у тому, що в докласових соціоісторіческіх організмах дошлюбні відносини самі по собі узяті не розглядалися як відступ від норм і відповідно ніяк не засуджувалися. У багатьох суспільствах не розглядалися як порушення правил і не засуджували також і позашлюбні стосунки. Соціальне визнання правомірності небрачних (дошлюбних і позашлюбних) звязків найбільш яскраво проявлялося в тому, що докласових суспільства певним чином їх регулювали, вводили в певні соціальні рамки, причому ті ж самі, в які були укладені і шлюбні відносини.

З найважливішою з цих норм ми стикаємося при вивченні роду. Рід є група людей, між якими суворо забороняється статеві стосунки. У силу цього члени кожного роду можуть вступати в статеві стосунки, а тим самим і в шлюб тільки з членами інших родів. Цей звичай носить назву екзогамії, що буквально означає - шлюб під поза. Екзогамія, то є вимога шукати статевих партнерів поза роду, є похідною від заборони статевих відносин усередині роду, який може бути названий агам-ним забороною, або просто агам (від грец. А - не, гамос - шлюб).

В очах значного числа дослідників агам виступає як заборона шлюбів усередині роду. Насправді він є заборона всіх взагалі статевих стосунків між членами роду, в однаковій мірі як шлюбних, так і небрачних. Тому точніше було б говорити не про агам, а про акойтіі (від грец. А - не, коітус - статевий акт). Акойтний заборона в докласових товариства був основною нормою, регулювати відносини між статями. Якщо у європейських, так і будь-яких класових суспільствах статеві відносини поділяються, перш за все, на шлюбні, з одного боку, і небрачние, з іншого, то в докласових товариства основний розділ йде по іншій лінії.

Статеві відносини у ранніх етапах розвитку суспільства, перш за все, поділяються на такі, які не являють собою порушення акойтно-го заборони, і на такі, які йдуть врозріз з ним. Перші з них абсолютно незалежно від того, чи є вони шлюбними, дошлюбними або позашлюбними, розглядаються суспільством як законні, нормальні, правильні. Що ж до порушення акойтного заборони, то воно розцінюється суспільством не просто як моральний вчинок, а як найстрашніше з усіх можливих злочинів. Звичайним покаранням за порушення агам була смерть.

консерватизм основные идеи