Головна Соціальна філософія Соціальна організація відносин між статями: виникнення і розвиток Проміскуїтет і статеві виробничі табу в епоху становлення людського суспільства (праобщества)
освободительная война

Проміскуїтет і статеві виробничі табу в епоху становлення людського суспільства (праобщества)

Акойтний заборона, що лежав в основі роду, був типовим табу. Порушення його, як і відступ від будь-якого класичного табу, розглядалося як дія, що неминуче мало викликати на всіх членів групи порушника, в даному випадку роду, невідому, але грізну небезпеку. Тому порушники цієї заборони розглядалися, як люди, що зробили найбільш тяжкий з усіх можливих злочинів, що заслужили жорстоку кару.

Дана заборона розглядався в первісному суспільстві як засіб нейтралізації якийсь незнаного і тому особливо страшну небезпеку, яка загрожувала існуванню суспільства, а тим самим і людей. Однак насправді на всіх етапах еволюції цього суспільства порушення акойтного табу жодної реальної небезпеки ні для індивідів, ні для колективів не становило. Звідси напрошується один висновок: така небезпека дійсно існувала, але в період, що передував виникненню акойтного табу, тобто в дородової період історії людства.

Статеві відносини між членами людського колективу дійсно в той час мали в собі серйозну загрозу. Але таку небезпеку вони могли представляти тільки в тому випадку, якщо були неупорядкованими, нерегульованими, проміскуітетнимі. Звідси випливає, що в допологову епоху статевий інстинкт ще не був введений в соціальні рамки, не був повністю поставлений під соціальний контроль. А це означає, що в ту добу людське суспільство ще тільки формувався, було ще тільки таким стає товариством (праобществом). Період становлення людини і суспільства (антропосоціогенезу), що розпочався 1,6 млн. років тому, завершився лише 35-40 тис. тому з появою роду і людини сучасного фізичного типу - Homo sapiens.

Неконтрольоване прояв статевого інстинкту навіть коли воно не вело до відкритих зіткнень, розчарувало господарське життя формується громади (праобщіни), особливо позначаючись на тих її формах, які вимагали для свого успіху згуртованості всіх її членів. Найважливішою з них було полювання. Тому розвиток пішов по лінії заборони статевих стосунків між членами колективу в період, що передував полюванні і самого полювання. У всякому разі, як свідчать дані етнографії, мисливські статеві табу і ширше - взагалі табу, повязані з різними видами господарювання, мали в минулому людства універсальне розповсюдження. Люди, що належали до самих різних первісним суспільствам, були глибоко переконані, що утримання від статевих стосунків протягом певного часу (від одного дня до декількох тижнів і навіть місяців) перед, скажімо, полюванням - необхідна умова її успіху, що порушення статевого табу неминуче спричиняє за собою невдачу.

У результаті поява статевих табу життя праобщіни стала складатися з періодів чергування, коли статеві стосунки були можливі, і періодів, коли вони були суворо забороняється. Праобщіна роздвоїлася в часі на групу, в якій були можливі статеві відносини, і на акойтное обєднання. Загальна тенденція розвитку полягала в скороченні час, протягом якого статеві стосунки були можливі, тобто наростанні періодів акойтіі.

политическая мысль средневековья кратко