культура київської русі коротко про головне

Виникнення патріархіческого шлюбу та патріархіческой сімї

За попередньому шляху пішов розвиток порівняно невеликого числа народів. У їх переважної більшості осередок приватної власності виникла на базі родини. У принципі елементарна сімя, тобто складається з чоловіка, дружини та дітей, цілком могла стати окремим домогосподарством. І в пізніх докапіталістичних класових суспільствах така односімейні господарська осередок була часто зустрічається, якщо не переважною формою.

Однак в умовах переходу від первісного суспільства до класового, та й в селянському світі класового суспільства господарська осередок, що складається з членів однієї елементарної сімї, не могла бути достатньо стійкою. Звідси тенденція до утворення багатосімейних домогосподарств. Такого роду домогосподарства існували не лише в предклассовом, але і в докапіталістичних класових суспільствах. Один з найбільш поширених шляхів, які вели багатосімейних домогосподарств до освіти, полягало в тому, що дорослі сини після вступу в шлюб не відділялися, а продовжували разом зі своїми сімями входити до складу однієї з батьком господарської осередки. Такого роду обєднання зазвичай називають великий, нерозділеного, а також патріархальної сімєю. Більш точну назву - батьківське багатосімейні домогосподарство.

В одних випадках таке багатосімейні домогосподарство після смерті його голови - батька - розпадалося на односімейні господарські відділення, кожне з яких надалі перетворювалося на багатосімейні домогосподарство, а потім її чекала та ж сама доля. В інших випадках після смерті батька багатосімейні господарство зберігалося, але зазнавало певних змін. Головою його ставав один з синів померлого, зазвичай старший із братів. Такого роду багатосімейні домогосподарство теж зазвичай називають великою родиною. Інші назви - братня сімя,

сімейна громада. Більш точний термін - братнє багатосімейні домогосподарство. Особливим випадком було домогосподарство, що складається з чоловіка, кількох його дружин з дітьми. Були й інші види господарських осередків.

Всі домогосподарства незалежно від типу були осередками приватної власності. Саме відносини даного виду власності звязували докупи членів кожного з даних утворень. Цю власність в літературі називають зазвичай сімейної і нерідко розуміють як власність всіх членів родини разом узятих. Проте насправді вона такою не була. Особливо наочно це можна побачити на прикладі багатосімейного господарства. Шлюб був патрилокальний, тобто жінка переходила в будинок чоловіка. Тим самим вона входила до складу абсолютно чужий для неї осередку власності, що існувала задовго до її вступу в шлюб. І як вона не мала ніяких прав на майно цього осередку до браку, так вона не набувала їх і у результаті браку. Чи не змінював положення жінки і розпад багатосімейного господарства на односімейні. Власником сімейного майна ставав в такому випадку чоловік.

Однак елементарна сімя і відразу могла виникнути цілком як самостійна господарська осередок. Основна частина майна, яким мала в своєму розпорядженні нова сімя, надходила, як правило, з тієї комірки приватної власності, на якій до вступу в шлюб належав чоловік. Певну частину майна могла принести у сімю дружина. Але це були в основному предмети особистого користування.

Увійшовши до складу домогосподарства, дружина брала участь в праці. Вона не тільки вела домашнє господарство, але і, як правило, брала участь у створенні суспільного продукту. В умовах, коли існувало розподіл по праці, це безперечно дало б їй безперечне право на частину створеного продукту. Однак становлення осередків приватної власності означало докорінну зміну принципу розподілу.

На зміну як комуністичному, так і трудовим принципам розподілу прийшов новий - принцип розподілу по власності. Суть його полягала в те, що власником створеного продукту ставав власник використаних при його створенні засобів виробництва. Приватна власність - це перш за все на власність засоби виробництва, причому така, яка робить їх власника власником створеного за їх допомогою продукту. З появою приватної власності працю, сам по собі, узятий перестав давати право на створений продукт. І так як в односімейні домогосподарстві власником засобів виробництва був чоловік, то продукт, створений працею дружини, цілком ставав власністю першим.

Сімя, заснована на приватній власності, була типовою для всіх докапіталістичних класових товариств. Усі її риси особливо наочно виявлялися, коли вона була зовсім самостійної господарської осередком. Економічне самостійну елементарну родину найчастіше називають малою сімєю. Чим далі йшов розвиток докапіталістичного класового суспільства, то тим більшою мірою саме мала сімя, заснована на приватній власності, ставала панівною, переважною формою. Саме тому, кажучи про сімю в докапіталістичної класовому суспільстві, ми будемо мати на увазі перш за все цю форму сімї.

Ця родина, як і раніше протоегалітарная, була утриманський осередком. З переходом до класового суспільства необхідність у утриманських осередках не тільки не зникла, але, навпаки, стала абсолютно нагальною. Тільки таким чином можна було забезпечити утримання діти, а тим самим і відтворення населення суспільства.

Але з переходом до класового суспільства утриманські відносини істотно змінилися. Перш за все, обовязок утримувати дітей тепер цілком лягло на сімю. Це, по-перше. По-друге, в усіх класових докапіталістичних товариства в ролі іждівітелей виступали тільки чоловіки. Це повязано з тим, що тільки вони були власниками засобів виробництва. Тільки чоловіки в цих товариства були безпосередньо включені в систему соціально-економічних відносин: відносин власності на засоби виробництва і відносин розподілу продукту в масштабах суспільства. Тільки вони отримували частку суспільного продукту безпосередньо від суспільства.

Жінки в докапіталістичних класових суспільствах на відміну від первісного суспільства безпосередньо в систему соціально-економічних відносин не входили. Вони не є власниками засобів виробництва і тому не мали прав на створений у будь-якої з господарських осередків продукт. Вони не могли отримати частку суспільного продукту безпосередньо від суспільства. Тому вони не тільки не могли виступати в ролі годувальників, але, навпаки, самі повинні були мати годувальників. Свою частку суспільного продукту вони могли отримати тільки з частки чоловіків: до заміжжя - батька, після вступу до шлюбу - чоловіка. Виступаючи в ролі єдиного іждівітеля, чоловік тим самим неминуче виступав як годувальника не лише дітей, а й дружини. Утриманські відносини в докапіталістичної класовому суспільстві не тільки були замкнені у рамках сімї, а й існували як стосунки чоловіка і отця до всіх її членам.

Таким чином, у докапіталістичних класових суспільствах жінки економічно залежали від чоловіків. Чоловіки, будучи власниками засобів виробництва панували і в сімї, і в суспільстві. Економічна нерівність чоловіка і жінки, як правило, знаходило своє закріплення в праві. Аж до самого останнього часу жінки в сучасному суспільстві були не рівні з чоловіками і перед законом. Вони були позбавлені багатьох громадянських прав і усунені від участі в політичному житті суспільства.

Панування чоловіка наклав відбиток на всі сторони шлюбної та сімейного життя, визначало характер шлюбу і сімї в цілому. Інший характер придбали то в сучасному суспільстві і ставлення чоловіка до дітей. Виникнення приватної власності на засоби виробництва перетворило його в єдиного їх годувальника. Але як власник засоби виробництва він виступав перед ними лише побічно, але і прямо. Відтворення приватної власності на засоби виробництва немислимо без відтворення приватних власників. І сімя в сучасному суспільстві являє собою комірку не просто з виробництва людей, але з відтворення приватних власників. Таке відтворення здійснюється через успадкування, тобто передачею власності на засоби виробництва від одного покоління до іншого, від батька до синів. Якщо по відношенню до всіх своїм дітям глава сімї виступав в якості іждівітеля, то по відношенню до синів - і в якості спадкодавця. Це забезпечувало йому панування над останніми й після того, як вони ставали дорослими. Щоб отримати право на частку суспільного продукту то в сучасному суспільстві, зовсім недостатньо стати працездатним. Необхідно мати засоби виробництва. А вони знаходилися в руках батька. І поки батько не передавав їх синам, всі вони, незалежно від віку і ступеня участі в праці були в положенні утриманців, знаходилися в економічній залежності від нього. Це дозволяло батькові розпоряджатися їхньою долею і, зокрема, нерідко вирішувати питання про їхню вступі в шлюб.

Положення дочок було ще гірше. Якщо сини могли сподіватися знайти, врешті-решт, самостійність, то дочці про це не могли і мріяти. Єдине, що їх могло очікувати, - зміна іждівітеля. До виходу заміж вони залежали від батька, після - від чоловіків. Цілком зрозуміло, що питання про їх заміжжя вирішувалося, по крайней мере в докапіталістичних товариства, найчастіше без їхньої участі. Вони не виходили заміж, їх видавали. Шлюб найчастіше був угодою, що укладається між главами двох родин.

Шлюб то в сучасному суспільстві завжди юридично оформлявся. Будучи виданої заміж, жінка, як би не склалися її стосунки з чоловіком, була, як правило, позбавлена можливості порвати з ним. Розірвати шлюб з власної волі вона не могла. Таким чином, вона не тільки перебувала в економічній залежності від чоловіка, але

і законом був прикріплений до нього. В тих класових докапіталістичних суспільствах, де право на розлучення існувало, воно було майже виключно чоловіка.

Перетворення батька в єдиного іждівітеля дітей і спадкодавця мало своїм наслідком зміну старій, класифікаційної системи споріднення, що фіксував перш за все відносини між групами, нової, описової, лінійно-ступеневій, яка знала тільки відносини між індивідами. У ній знайшов своє вираження новий принцип "прикріплення" утриманців до іждівітелю, що був одночасно і принципом "прикріплення" спадкоємців до спадкодавцеві.

У суспільстві ранніх етапах розвитку принцип "прикріплення" утриманців до іждівітелям був досить простим. Як іждівітеля, насамперед, виступала мати, природний звязок якої з дітьми була більш ніж очевидною. В результаті відносини утриманні між матірю і дітьми, які були породжені суспільною необхідністю у забезпеченні утримання дітей, були за своєю природою соціальними, економічними, виступали в очах людей як похідні від природних, біологічних увязнення, як їх необхідний наслідок. Чоловік був повязаний з дітьми не безпосередньо, а тільки через дружину. Він зобовязаний був брати участь в утриманні дітей тільки тому, що був чоловіком їхньої матері. Поняття "батько" збігалося з поняттям "чоловік матері". Породітельство, тобто біологічне батьківство, до уваги суспільством не приймалося і не мало суспільного значення.

Коли чоловік став єдиним іждівітелем, становище змінилося. Його утриманські ставлення до дітей взяли прямий, безпосередній характер. Що ж до відносин спадкування, то вони iншого характеру, крім прямого, в суспільстві класовому носити і не могли. Ці прямі звязки батька з дітьми вимагали наочного і простого обгрунтування. І воно було знайдено - у біологічному батьківство. Громадські за своєю природою звязку утриманні та спадкування були усвідомлені як похідні від біологічного звязку між батьком і дітьми. Біологічне батьківство, породітельство виступило в очах людей як підставу соціального батьківства.

Результатом був погляд на соціальне та біологічне батьківство як на явища повністю тотожні. Це знайшло наочний вираження в описових системах спорідненості. Але хоча соціальне і біологічне батьківство стали позначатися одним словом, на практиці між ними проводилося відмінність. Як не велика була віра в те, що саме біологічне батьківство лежить в основі чоловіки турботи про дітей, однак насправді воно, взяте саме по собі, не породжувало і не могло породити відносини утриманні та

успадкування. Чоловік не був зобовязаний утримувати дітей, які народилися поза шлюбом і відповідно не входили до складу його сімї, яким би достовірним ні було його біологічне батьківство. Як вже вказувалося, то в сучасному суспільстві відносини утриманні та спадкування були замкнуті в межах сімї, яка була і економічною та юридичною одиницею.

Але якщо не всяке біологічне батьківство трактувалось суспільством як соціальне, то всяке соціальне розглядалася як похідна від біологічного, як одночасно і біологічне. Цей принцип, якими керувалося майже народ приймає участь в суспільство, знайшов своє найбільш чітке вираження у кодексі Наполеона, стаття 312 якого встановлює, що "батьком дитини, зачатої під час шлюбу, є чоловік". В результаті чоловік був зобовязаний забезпечувати дітей, народжених в шлюбі, і передавати їм у спадок майно, навіть якщо у нього були серйозні сумніви щодо своєї причетності до їх появи на світ.

Усе це з неминучістю у чоловіків породжувало прагнення забезпечити вірогідність свого біологічного батьківства. Це була обєктивна потреба, що мала коріння в існуючій системі соціально-економічних і сімейно-економічних відносин. Вона могла бути задоволена лише при умові виключення можливості вступу жінки у статеві відносини з яким-небудь іншим чоловіком, крім чоловіка, причому не тільки після, але і до заміжжя. Звідси до жінки вимога не лише бути вірною чоловікові, але і зберігати цноту до вступу в шлюб. У всіх більш-менш розвинених докапіталістичних класових суспільствах втрата дівчиною цнотливості вважалося найбільшим ганьбою, а зрада чоловіка розглядалася не тільки як порушення моралі, а й як злочин, яке тягне за собою суворе покарання.

На ранніх стадіях класового суспільства розвитку чоловік нерідко мав законне право вбити дружину, викритих в зраді, не кажучи вже про інші заходи покарання. У більш пізній час обовязок карати невірну дружину взяла на себе держава. Так, приміром, у Франції ще у середині XIX ст. подружня невірність жінки з боку могла призвести до її увязнення строком від 3 місяців до 2 років. У багатьох суспільствах батько мав право покарати дочка, зганьбити його імя вступом в дошлюбне звязок. Суворий заборону дівчині вступати у статеві відносини був повязаний не тільки з тим, що це могло позбавити її батьків перспективи видати її заміж. Результатом дошлюбного звязку міг бути дитина. І в цієї дитини не було місця в існуючій системі відносин. У нього не було законного іждівітеля. Мати в такій ролі виступити не могла, а батька соціального він не мав.

Існування в сучасному суспільстві найсуворішого заборони жінкам вступати в статеві відносини до шлюбу було обєктивною необхідністю. Але повністю виключити вступу жінки в дошлюбні чи позашлюбні звязки можна було, лише поширивши цю заборону і на чоловіків. У багатьох класових суспільствах обмеження статевих відносин виключно лише рамками шлюбу вважалося обовязковим для представників обох статей. Індивідуальний шлюб в цих суспільствах виступав в якості єдиного регулятора стосунків між статями. Як правило, такі суспільства характеризувалися одночасно і неподільним пануванням Одношлюбність. Саме ця обставина дало підставу іменувати що базується на приватній власності індивідуальний шлюб класового суспільства моногамним.

Таку назву не можна вважати вдалим. І справа не тільки в тому, що воно не виражає головної і основної особливості цієї форми індивідуального шлюбу - панування чоловіка. У класовому суспільство, насамперед на ранніх стадіях його розвитку, зустрічаються шлюби одного чоловіка з кількома жінками, тобто полігінія. І ця полігамія по своїх основних рисах нічим не відрізнялася від моногамії. І тут мало місце панування чоловіка над жінками та дітьми. Від дружини вимагалося дотримання подружньої вірності і т.п. Одношлюбність і багатоженство то в сучасному суспільстві представляють дві основні різновиди однієї й тієї ж форми шлюбу, яку можна було б назвати патріархіческім шлюбом. Відповідно і сімю, засновану на цьому шлюбі можна було би іменувати патріархіческой сімєю.

У полігамна формі патріархіческого шлюбу наочно виступає нерівність чоловіка і жінки не тільки в сфері економічних, правових і т.п. відносин, але й у відносинах власне між статями. Якщо жінка за законом може вступати у відносини тільки з одним чоловіком, той чоловік - одночасно з кількома жінками.

При моногамної формі патріархіческого шлюбу між чоловіком і жінкою в цьому відношенні існує рівність. Не тільки жінка може мати лише одного мужа, але й чоловік - лише одну жінку. Але це рівність завжди носило суто формальний характер. Не будемо вже говорити про те, що чоловік міг якщо мати голос при вирішенні питання про його вступ у шлюб, то з думкою жінки при видачі її заміж вважалися мало або зовсім не брали його до уваги. Нерівним було і реальний стан подружжя.

Особливо яскраво воно виявлялося в тих класових суспільствах, де хоч і панувало Одношлюбність, але дотримання вірності вважалося обовязковим тільки для дружини. До числа таких товариств відносилося давньогрецьке. Суспільство не засуджувало позашлюбні звязки чоловіків, бо обєктом їх були головним чином рабині. Це не ставило під загрозу ні цнотливість вільних дівчат, ні вірність дружин. Народились від таких звязків діти не мали соціального батька, але у них був пан.

Нерівність чоловіки і жінки у сфері власне відносин підлог має місце і при класичній формі моногамії, за наявності в суспільстві заборони не тільки жінкам, а й чоловікам вступати у статеві відносини поза рамками шлюбу. Це насамперед повязано з тим, що в суспільстві, заснованому на приватній власності, немає реальної сили, яка могла б змусити чоловіків дотримувати цю заборону. Жінки, зрозуміло, такою силою не були. Що ж стосується чоловіків, то їхня позиція була вкрай суперечливою. Кожен чоловік, який був одружений і мав дочок, звичайно, хотів би, щоб інші чоловіки дотримували цю норму, а для нього самого проходження їй не завжди було бажаним. Що ж стосується неодружених чоловіків, то вони зовсім не були зацікавлені в дотриманні цієї заборони.

У результаті в сучасному суспільстві заборону статевих відносин поза ними, коли він існував, мав реальну силу по відношенню лише до жінкам, але не чоловікам. Якщо не формально, то фактично в такому суспільстві моральні норми, що регулюють відносини між статями, були правилами поведінки, обовязковими лише для жінок. Тільки у випадку їх порушення жінками товариство застосовувало реальні санкції. Поведінка чоловіків по суті знаходилося поза сферою їх дії. У разі порушення ними норм, формально що були загальними, фактично суспільство не втручався. Формальне засудження таких вчинків, якщо воно взагалі мала місце, прекрасно уживалося з реальним їх санкціонування.

Саме це мають на увазі дослідники, коли про існування в сучасному суспільстві двох якісно відмінних систем, двох різних стандартів статевої моралі, один з яких відноситься до жінок, а інший - до чоловіків. Звичайно, говорити про статевої моралі для чоловіків у тому сенсі, що ми вкладаємо у ці слова, коли мова йде про статевої моралі для жінок, що не доводиться. Ніякої спеціальної системи моральних норм, яка б регулювала поведінка чоловіків в області відносини підлог, не існувало. Швидше можна говорити не про статевої моралі для чоловіків, а про відсутність моралі, про аморалізму.

Роздвоєння вимог, що предявляються суспільством до поведінки чоловіків і жінок, що знайшло своє відображення не тільки в моралі, але і в праві. У тій же Франції XIX ст., В якій дружина за порушення подружньої вірності могла бути засуджена до тюремного за

ключенних, чоловік підлягав покаранню тільки в тому випадку, якщо містив коханку в загальному з дружиною будинку. Якщо вина його була доведена, він мав би сплатити штраф в сумі від 100 до 2000 франків. Тим самим французьке законодавство XIX ст. визнавало за чоловіком право мати коханку за умови, якщо він буде з нею зустрічатися поза сімейного будинку.

Чоловік у сучасному суспільстві, таким чином, користувався значною статевої свободою. За ним завжди фактично визнавалося право на дошлюбні і позашлюбні звязки. Усе це з неминучістю породжувало, з одного боку - проституцію, з іншого - подружню невірність жінок.

обьект и предмет социологии