Головна Соціальна філософія Соціальна організація відносин між статями: виникнення і розвиток Виникнення неоегалітарного шлюбу та неоегалітарной сімї та інші зміни соціальних стосунків між статями. "Сексуальна революція&quot
культура київської русі

Виникнення неоегалітарного шлюбу та неоегалітарной сімї та інші зміни соціальних стосунків між статями. "Сексуальна революція&quot

Все зазначене вище спостерігалося і на ранніх етапах розвитку капіталістичного суспільства. Однак розвиток капіталізму призвело до великого зміні сімейно-шлюбних відносин. Сімя пролетарів - одного з двох основних класів капіталістичного суспільства - з самого початку істотно відрізнялася від інших сімей експлуатованих класів, наприклад, феодально-залежних селян. Вона була не господарською одиницею, а тільки утриманський осередком. Пролетарі були позбавлені засобів виробництва. І це не могло не позначитися на їх сімейно-шлюбних відносинах. Не будучи власником засобів виробництва взагалі, чоловік-пролетар не міг виступити в такій якості і перед дружиною і дітьми. Відсутність засобів виробництва робило непотрібним спадкування. Економічні відносини батька до дітей вичерпувалося тим, що він їх годував. Як тільки діти ставали здатними до праці, їх залежність від батька зникала. Вони виявлялися в тому ж положенні, що і він сам, - робочої сили продавців.

Пролетарі живуть продажем своєї робочої сили. Але нею володіють не тільки чоловіки, а й жінки. Капіталістичне виробництво потребувало не тільки в чоловічому, а й жіночу працю. У результаті з виникненням капіталізму перед жінками відкрилася можливість безпосередньо включитися в систему соціально-економічних відносин, отримувати частку суспільного продукту прямо від суспільства. Це неминуче призвело до зміни їх положення як у суспільстві, так і в сімї.

Дружина, зайнята в суспільному виробництві, не тільки не є утриманка чоловіка, але, навпаки, виступає поряд з ним у ролі іждівітеля дітей. Самостійний заробіток зробив жінку рівною в економічних відносинах з чоловіком, що неминуче початок підривати його панування. Що почалося у середовищі робітничого класу зміна становища жінки поступово торкнулося всі соціальні шари капіталістичного суспільства, а потім позначилося на всьому суспільстві в цілому. При капіталізмі армія працівників найманої праці не вичерпується робочим класом. Крім пролетаріату вона включає в себе службовців і значну частину інтелігенції. І останні сто років характеризувалися неухильним зростанням цих верств.

Включення жінки безпосередньо в соціально-економічні відносини зовсім не припускає її безпосередньої участі в матеріальному виробництві. Жінки в даний час працюють не тільки в промисловості, але й у сфері обслуговування, торгівлі. Вони складають значну частину службовців. Що почалося ще в XIX ст. залучення жінок до суспільної праці особливо швидкими темпами йде в даний час. Якщо на початку XX ст. питома вага жінок у самодіяльному населення не перевищував 20%, то в даний час в багатьох капіталістичних країнах вони складають від третини до половини працюючих.

Залучення жінок у суспільне господарство саме по собі ще не могло забезпечити їх рівність з чоловіками. Адже їх залежність від чоловіків була закріплена в праві. Ще в XIX ст. законодавство навіть самих передових буржуазних країн позбавляло жінок цивільних, зокрема майнових, прав. У Великій Британії, наприклад, чоловік був власником всього рухомого майна дружини. Перед судом англійська жінка не значила нічого.

Включення жінок в систему соціально-економічних відносин з необхідністю передбачало зміну їх правового положення. Але це не могло статися автоматично. XIX ст. характеризувався виникненням і зростанням жіночого руху, учасниці якого боролися за зрівняння жінок у правах з чоловіками. В результаті до кінця XX ст. жінки в усіх розвинених капіталістичних країнах добилися рівних з чоловіками цивільних прав. Боротьба за майнове рівноправність було нерозривно повязано з боротьбою за політичне рівноправя. До 1900 р. жінки користувалися правом голосу лише в Новій Зеландії, де вони могли обирати, але не бути обраними, і в деяких штатах США. До теперішнього часу майже в усіх державах, які мають представницькі установи, жінки мають рівні політичні права з чоловіками.

Зміна положення жінок у суспільстві не могло не позначитися на їхньому становищі в сімї, а тим самим і на характері сімї. Почалося крах панування чоловіків у родині і відповідно патріархіческого шлюбу та патріархіческой сімї. Той факт, що сімейно-шлюбні відносини в сучасному капіталістичному суспільстві зазнають серйозні зміни, визнають всі західні соціологи без найменшого винятку. Вони лише розходяться в оцінці цих змін.

Одні з них говорять про реорганізацію та прогресивному розвитку сімї, інші - про її дезорганізації, руйнування, регрес. Прихильники першої точки зору стверджують, що в сучасному буржуазному суспільстві відбувається перехід від старої форми сімї до нової. Нову сімю вони характеризують як засновану насамперед на взаємній прихильності її членів. Головними її рисами вони вважають повну рівність подружжя, демократичний спосіб прийняття рішення за всіма опитуваннями, що стосуються сімї в цілому, з урахуванням думки не тільки дорослих її членів, але й дітей, свободу всіх членів сімї в тих межах, в яких вона сумісна з її єдністю . Для позначення цієї форми сімї пропонуються різні терміни. Одні соціологи називають її товариської сімєю, або родиною компаньйонів (companionship family), інші - родиною колег (colleague family) і т.п. Поява нової форми сімї, вказують вони, передбачає певні зрушення і в шлюбних відносинах. Якщо раніше шлюби організовувалися батьками, то тепер вони грунтуються на особистому виборі. За бажанням будь-якої зі сторін шлюб може бути розірваний. У силу цього нова сімя менш стабільна, ніж стара. З переходом до неї повязане зростання числа розлучень і повторних шлюбів.

Західні соціологи, що дотримуються другої точки зору, характеризують відбувається процес як занепад і розпад сімї. Вони вказують на різке зростання числа розлучень. Звичайним стало багатократне вступ в шлюб, приватна зміна чоловіка та жінку. В результаті, говорять вони, у сучасному суспільстві ми маємо справу по суті не з моногамією, а з послідовною, або хронологічній, полігамія. Крайню терпимість стало проявляти суспільство до перелюбств обох подружжя. Як саме звичайне явище стали розглядатися дошлюбні звязки не тільки чоловіків, а й жінок. Різко зросла кількість позашлюбних постійних співжиття. І нарешті, отримали відоме поширення "нові форми" відносин полів: "групові шлюби", "комунальні шлюби", "обміни подружжям" і т.п.

Насправді відбувається декілька тісно повязаних, але різних процесів. Перш за все, йде процес зникнення старої і виникнення нової форми індивідуального шлюбу і сімї. Цей новий шлюб, що має певні риси подібності з протоегалітарним шлюбом первісного суспільства, можна було б назвати неоегалітарним. Відповідно й нову сімю можна було іменувати неоегалітарной.

Але відбувається не просто зміна форм індивідуального шлюбу і сімї. Йде процес суттєвих змін у всій сфері відносин між статями. Вони настільки серйозні, що разом узяті отримали назву "сексуальної революції". Стара статева мораль, що ставила жінку в нерівне становище з чоловіком, розвалилася, а нова не виникла. У результаті зрівняння чоловіків і жінок у сфері відносини підлог виразилося не в появі нових норм поведінки, які були обовязковими і для тих і для інших, а в визнання за жінкою права поводитися так, як вели себе чоловіки протягом всієї історії класового суспільства.

Шлюб перестав бути єдиним регулятором відносин статей. Дошлюбні і позашлюбні стосунки стали по суті розглядатися як настільки ж прийнятні, що і відносини в шлюбі. Перестало бути суспільною цінністю цнотливість дівчат. Широке розповсюдження і по суті суспільне визнання отримало парування. У західному світі для позначення людей, що перебувають у таких відносинах, виникли спеціальні терміни: "бойфренд" і "гьорлфренд". Коли чоловік і жінка не обмежуються лише постійними зустрічами, але поселяються разом і ведуть спільне господарство, то вони тепер при цьому часто не оформляють своїх відносин. Такий союз є співжиття, але не брак в точному сенсі слова.

Все те, що сказано про капіталізм, багато в чому відноситься і до тих товариствам, які прийнято було називати соціалістичними. Жінки в цих країнах з самого початку існування цього ладу отримали рівні з чоловіками громадянські і політичні права. І в цих країнах на зміну патріархіческому шлюбу і сімї патріархіческой прийшов неоегалітарний шлюб і неоегалітарная сімя. А в епоху, яку називають зазвичай посткомуністичної, й у цих країнах значною мірою під потужним впливом Заходу на повну силу розгорнулися всі ті процеси, які відомі під назвою "сексуальної революції".

Подальше розгортання "сексуальної революції" становить величезну загрозу для суспільства. Страшна навіть не девальвація правових норм, а поступове зникнення всякого морального регулювання стосунків між статями, зняття всіх і всіляких обмежень.

Поборники "сексуальної революції" вказують як на найбільше її досягнення на звільнення людини від багатовікових заборон в галузі відносини підлог. Але добре сказав болгарський письменник Б. Райнов: "Коли тяжкі обмеження замінюються свавіллям, коли на місце зайвої соромязливості приходить нахабне безсоромність, коли таємниця інтимного життя перетворюється на нахабно розкладений і пропонований на кожному розі товар, коли природна необхідність переростає в розпусту, в неприродні безчинства , доречно запитати: яка в кінцевому рахунку цінність такого звільнення і чи не є це звільнення звільненням від усього людського "[1].

Все це веде і багато в чому вже призвело до зникнення найбільшої цінності, придбаної людством у ході свого розвитку, - любові між чоловіком і жінкою. "З давніх-давен, - писав AM Горький, - великі поети всіх народів, всіх епох натхненно витрачали свої творчі сили на те, щоб облагородити цей акт (статевий - Авт.), Прикрасити його гідно людини, щоб не зрівнявся в цьому людина з козлом, биком , кнурів. Створені сотні і тисячі прекрасних поем, що оспівують любов. Це почуття відігравало роль збудника творчих сил чоловіки і жінки. Силою любові людина стала істотою незмірно більш соціальним, ніж найрозумніші з тварин. Поезія земного, здорового, активного романтизму відносно підлог мала величезне соціально-виховну ... значення Прийшов товстий хижак, паразит, що живе чужою працею, напівлюдина з гаслом: "Після мене - хоч потоп", - прийшов і жирними ногами топче усе, що було створено з самої тонкої нервової тканини великих художників, просвітителів трудового народу. Йому, товстому, жінка не потрібна як друг і людина, вона для неї - тільки розваги ... У світі товстих епідемічно розростається "одностатева" любов. "Еволюція", що переживають товсті є виродження.

Якщо раніше зникнення любові було характерно для вищих верств буржуазного суспільства, то тепер цей процес охоплює все суспільство. І величезну роль у цьому відіграють ЗМІ, насамперед телебачення.

З статевих відносин зривається все людське. Все зводиться до фізіології. Людина перетворюється на тварину, але особливого роду - тварина похітливе. У тварин відбувається злягання для роду продовження. У людини статеві стосунки стають зараз одним з видів розваги.

Але якщо любов між чоловіком і жінкою зараз практично викорінюється, то зате на всі лади рекламується сексуальний потяг один до одного людей, що належать до одного підлозі. Зявляються книги, створюються фільми, що йдуть телепередачі, в яких на всі лади оспівуються гомосексуалізму красу. Йде боротьба за права "сексуальних меншин". Було висунуто вимогу правового оформлення гомосексуальних відносин. У деяких країнах Заходу вже дозволено реєстрацію шлюбів між особами однієї статі.

Безсумнівно, що гомосексуалізм є патологією. Тому навряд чи можна схвалити що існувала в багатьох країнах практику кримінального переслідування за гомосексуальні відносини. Гомосексуалістів потрібно залишити в спокої. Вони в нормальних умовах становлять незначну меншість нещасних людей і не становлять небезпеки для суспільства.

Небезпечний не гомосексуалізм сам по собі, а те, що відбувається зараз його настирливе рекламування, наполегливі спроби видати її за цілком нормальне явище. Страшно прагнення зробити модним гомосексуалізм, внаслідок чого коло осіб, які практикують такі стосунки, може суттєво розширитися за рахунок за своєю природою цілком нормальних людей. Гомосексуалізм забороняти не потрібно, але з його пропагандою має бути покінчено.

Пропаганда потрібна, але тільки не гомосексуального потягу, а справжньою справжньої чистої любові між чоловіком і жінкою. Потрібно не тотальне руйнування норм, що регламентують відносини між статями, а нове регулювання цих відносин, не стільки правового, скільки морального, в основу якого має бути покладено уявлення про кохання між чоловіком і жінкою як найбільшої соціальної цінності.

політична думка в україні