Головна Соціальна філософія Суб'єкти історії Поняття "народ", "нація", "маса", "натовп&quot
холодна вийна

Поняття "народ", "нація", "маса", "натовп&quot

Зазвичай термін "народ" використовують у трьох значеннях. По-перше, дане поняття охоплює всіх людей, що населяють будь-яку країну. Скажімо, коли кажуть "американський народ", мають на увазі всіх американців, що живуть у США, незалежно від їх расової та національної приналежності, а також майнового стану. У цьому випадку поняття народу збігається з поняттям населення. По-друге, народ - це трудящі, що створюють матеріальні і духовні цінності та не привласнювати чужу працю. По-третє,

народ - організоване ціле, що має єдину психологію (менталітет), культуру, традиції, мову, звичаї, єдину територію, загальні економічні звязки і т.д. Це стійка спільність людей, зі своїми "етнічними" інтересами.

Довгий час у вітчизняній літературі точилися дискусії щодо співвідношення понять "народ" і "нація". При цьому вся полеміка розгорталася навколо визначення нації, даного Сталіним. У роботі "Марксизм і національне питання" Сталін дає таке визначення нації: "Нація є історично сформована стійка спільність людей, що виникла на базі спільності мови, території, економічного життя і психічного складу, який проявляється в культурі".

Це визначення нації на наших дослідників служило як еталон вивчення нації аж до смерті Сталіна, Але після смерті Сталіна і особливо після XX зїзду КПРС стрілка маятника повернулась в інший бік і все, що було написано Сталіним, зазнавало гострої критики. Само собою зрозуміло, сталінська дефініція нації була відразу ж відкинута і взагалі Сталін був звинувачений у всіх смертних гріхах. Але особливою критиці піддавали четвертий ознака нації - психічний склад. Стверджувалося, що ніякого специфічного психічного складу немає, що всі нації мають однаковий психічний склад. При цьому зовсім забували, що, з точки зору Сталіна, психічний склад проявляється в культурі, специфічність якої, природно, ніхто не заперечує.

Усі дослідники нації, включаючи Сталіна, виходили (і не могли не виходити, бо нації в першу чергу виникли в Європі) із західноєвропейських реалій при вивченні генезису нації і національних відносин. А ці реалії повязані з формуванням буржуазних суспільних відносин. Той же Сталін пише: "Нація є не просто історичною категорією, а історичною категорією певної епохи, епохи піднімає капіталізму. Процес ліквідації феодалізму і розвиток капіталізму є водночас процесом складання людей у нації. Так відбувається, наприклад, у Західній Європі. Англійці, французи, германці, італійці та інші склалися в нації при переможному ході торжествуючого над феодальної роздробленістю капіталізму ".

У початковий період буржуазний спосіб виробництва передбачає загальні економічні звязки, загальнонаціональний ринок. А це в свою чергу передбачає наявність спільної території та спільної мови. Тому залучені в буржуазні суспільні відносини соціально-етнічні спільності прагнуть до обєднання, до того, щоб мати спільну територію, загальні економічні відносини, єдину національну державу, єдиний ринок, єдина мова, на якому всі могли б спілкуватися. Таким чином, процес формування буржуазних суспільних відносин і нації як нової соціальної спільності людей являє собою єдиний процес. Але разом з тим це і процес формування єдиного народу із загальною економікою, загальною територією, спільною мовою і загальною культурою. Звідси: у Західній Європі поняття нації і народу спочатку збігалися. Вони вживалися як синоніми. Французький філософ XVIII століття Гольбах, наприклад, писав: "Отже, нації завжди підпорядковані природним законам: їм так само не можна наносити один одному шкоду, знищувати один одного, позбавляти один одного переваг, якими вони користуються, як і члену суспільства не можна шкодити іншим його членам. Кожен народ має ті ж обовязки по відношенню до іншого народу, що і людина по відношенню до іншої людини, кожна нація повинна проявляти до інших націй справедливість, щирість, людяність і надавати їм допомогу, оскільки вона бажає всього цього і для себе самої. Кожна нація зобовязана поважати свободу і володіння іншої нації ". Як видно, Гольбах поняття "народ" і "нація" вживає як синоніми. Чотири ознаки нації - спільність економічних звязків, спільність, території, спільність мови та спільність психічного складу, який проявляється в культурі, - які наводить Сталін, аж до другої половини XX століття характеризували як націю, так і народ. Громадянин Франції, наприклад, разом з тим був представником французького народу.

У сучасну епоху ситуація певним чином змінилася у звязку з тим, що в Західній Європі опинилися мільйони людей, які за наявності громадянства є громадянами тієї країни, де вони живуть. Але вони до повної асиміляції, якщо, звичайно, це відбудеться, залишаються етнічними меншинами. У тій же Франції сотні тисяч арабів, негрів, представників азіатських народів. Всі вони є французами, якщо у них є французьке громадянство, але вони - не частина французького народу.

З усього вищевикладеного випливає, що сталінське визначення нації виходило з тих реалій, які були на початку нашого століття, коли писалася ця стаття. Це є одночасно і визначення нації і народу. І воно не втратило до цих пір свого наукового значення.

Разом з тим сьогодні необхідно давати іншу дефініцію нації. Таку дефініцію дає Ю.І. Семенов: "Нація є сукупність людей, що мають одне спільне отєчєство". Дійсно, всі громадяни даної держави незалежно від їх етнічного походження та етнічної приналежності являють собою єдину націю. Все, що мають французьке громадянство, є французами, хоча не всі з них відносяться до французького народу. Інакше кажучи, не всі з них етнічно є французами.

Якщо поняття народу - соціально-етнічне поняття, то поняття нації є соціально-політичне поняття.

Маса, за висловом іспанського філософа Ортеги-і-Гасет, є безліч людей без особливих достоїнств. Маси мають деякі спільні риси: смаки, інтереси, стиль життя і т.д.

Ясперс розглядає масу як людей, нічим не повязаних один з одним, але в своєму поєднанні представляють деяку єдність. Але "маса як публіка - типовий продукт певного історичного етапу; це звязані сприйнятими словами і думками люди, не розмежовані у своїй приналежності до різних верств суспільства". Маса становить свою думку, яка не є думкою жодного окремої людини, але іменується громадською думкою.

Канетті Е. фактично ототожнює масу з натовпом і вважає, що маси виникають раптово і також раптово зникають. "Стояло пять, може, десять, може, дванадцять чоловік, ніхто ні про що не оголошував, ніхто нічого не чекав - і раптом все навколо чорно від людей. Люди течуть звідусіль, здається, всі вулиці стали одностороннім рухом. Багато хто навіть не знають, що сталося, запитай їх - їм нема чого відповісти, але вони поспішають опинитися там же, де інші. У їхньому русі резолюція, дуже відмінна від звичайної цікавості ... У них є мета. Вона є раніше, ніж вони в змозі її усвідомити, і мета ця - саме чорне, тобто те місце, де найбільше людей "[8]. Канетті перебільшує раптовість появи мас. Це не зовсім так, якщо, звичайно, мова не йде про роззяв, які збираються, скажімо, під час великої автомобільної катастрофи. У нормальних умовах масу хтось організовує, хтось кудись веде. Мітинги і ходу, наприклад, проходять під керівництвом певних політичних сил. Звичайно, до мітингувальників і маніфестантам приєднується багато людей, які в цілому поділяють настрої маси.

Канетті виділяє чотири властивості маси. 1. Прагнення до чисельного росту. 2. Рівність всередині маси. "Воно абсолютно і незаперечно і самої масою ніколи не ставиться під питання. Воно фундаментально важливо, настільки, що масове стан можна було б визначити саме як стан абсолютної рівності ... Заради такого люди і перетворюються на масу. Все, що здатне відвернути від цього, не заслуговує на увагу. Всі вимоги справедливості, всі теорії рівності черпають свою енергію в кінцевому рахунку з переживання рівності, яке кожен по-своєму знає з масового почуттю ". 3. Щільність. Маса, як вважає Канетті, любить щільність, відчуття найбільшої щільності вона переживає як почуття сили. 4. Спрямованість. Маса повинна знати, куди рухатися і що робити. Ця спрямованість посилює відчуття рівності і необхідність досягнення мети.

Б.А. Грушин так визначає поняття маси: "Маси - це ситуативно виникають (існуючі) соціальні спільності, ймовірні за своєю природою, гетерогенні за складом і статистичні за формами виразу". Він розрізняє такі види мас: 1) великі і малі; 2) стійкі (постійно функціонуючі) і нестійкі (імпульсивні); 3) згруповано і не GROUP; 4) контактні і неконтактні (дисперсні); 5) спонтанні (стихійно виникають) і що організовуються ( інституціоналізоване але породжені).

Маси виникають час від часу. Вони можуть зявитися випадково, коли накопичується величезна кількість людей у звязку з тією або іншою подією. Але вони можуть бути попередньо організовані і виведені на вулиці для проведення тих чи інших політичних заходів (мітингів, демонстрацій і таке інше).

Поняття натовпу близьке за змістом до поняття маси, але воно дуже відрізняється від поняття народу. Натовп є щось неорганізоване, випадкове скупчення людей, які керуються не стільки розумом, скільки почуттями та емоціями, в ній домінує стадна свідомість, і вона готова на сьогохвилинні "героїчні" жертви, особливо коли на чолі її зявляються лідери-фанатики, для того, щоб добитися своїх егоїстичних цілей. І в Н.К. Михайлівського були підстави, коли він писав, що натовпом слід "називати масу, здатну захоплюватися прикладом, знову-таки високо шляхетним, або морально байдужим". Натовп не може творити, вона здатна лише руйнувати, її психіку легко використовувати для деструкції соціальних інститутів і порядків. Тому дуже небезпечно для суспільства, коли політики оперують думкою натовпу і мають намір провести в життя прийняті натовпом

рішення. Звичайно, справжні, відповідальні лідери враховують настрої натовпу, бо вони, зрештою, відображають реальну картину суспільства. Але натовп довго не живе, вона швидко розчиняється, хоча й швидко виникає. Вона часто є соціальною базою націоналістичних і шовіністичних політичних рухів і організацій. Чим нижче рівень політичної культури натовпу, тим вона небезпечніша, і не можна не враховувати цю небезпеку. Натовп часто використовують під час передвиборної кампанії, коли кожен кандидат хоче отримати побільше голосів виборців. Їй обіцяють гори золота, вона, як правило, цьому вірить і обіцяє голосувати саме за того кандидата в законодавчі органи, який більше обіцяє і красивіше говорить.

Справжнім субєктом історії виступає народ, а не натовп чи безліч. Але натовп (маса) нерідко відіграє важливу роль у тому чи іншому історичну подію, яка чинила потім серйозний вплив на подальший розвиток людського суспільства.

почему средний класс считается стабилизатором общества