кіммерійці скіфи сармати

Соціальні класи

У ролі субєктів історичного процесу виступають також соціальні класи. Маркс писав, що економічну анатомію класів вперше розкрили представники класичної політичної економії, а їх боротьбу між собою - буржуазні історики. Існують різні визначення класів, але найбільш широко відомо ленінське визначення. Ленін писав: "Класами називаються великі групи людей, що розрізняються за їхнім місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва, по їх відношенню (здебільшого закріпленому й оформленому у законах) до засобів виробництва, за їх ролі в громадській організації праці, а отже, за способами отримання і розмірами тієї частки суспільного багатства, якою вони мають у своєму розпорядженні ". Ленін виділяє чотири классообразующіх ознаки: 1) місце класу в історично визначеній системі суспільного виробництва; 2) ставлення до засобів виробництва; 3) роль класу в громадській організації праці; 4) спосіб одержання частки суспільного багатства. Головним классообразующім ознакою, за Леніним, ставлення до засобів виробництва.

Виникнення класів - процес тривалий, складний і болісний. Енгельс виділяв два шляхи походження класів. Перший шлях повязаний з внутрішньою еволюцією родового ладу, коли в результаті розвитку продуктивних сил відбувається зростання суспільного багатства, частина якого починають привласнювати органи, до цього що захищали інтереси всіх членів роду або громади. "Поступово продуктивні сили зростають; збільшення щільності населення створює в одних випадках спільність, інших - зіткнення інтересів між окремими громадами; угруповання громад у більш велике ціле викликає знову-таки новий поділ праці та заснування органів для охорони загальних інтересів і для відсічі що протидіє інтересам. Ці органи, які в якості представників спільних інтересів цілої групи громад займають вже по відношенню до кожної окремої громаді особливе, за певних обставин навіть антагоністичну становище, стають незабаром ще більш самостійними, частково завдяки спадковості громадських посад, що у світі, де все відбувається стихійно, встановлюється майже сама собою, частково ж завдяки зростаючої потреби в такого роду органах, повязаної з почастішанням конфліктів з іншими групами "[14]. Інший шлях утворення класів повязаний з війнами. Розвиток продуктивних сил призводить до того, що продуктів виробляється більше, ніж споживається. Зявилися засоби для того, щоб утримувати більше людей, які можуть працювати. Але в самій громаді в силу її нечисленності немає таких робочих рук. Зате їх доставляла війна. Якщо до цього полонених просто вбивали, то тепер їх перетворюють на рабів.

Один клас (меншість) експлуатує інший (більшість). Експлуатація передбачає привласнення чужої праці. Той, хто експлуатує, вважається експлуататорським класом, а той, хто експлуатується - експлуатується. В античному світі в якості основних класів виступали раби і рабовласники. Раби прирівнювалися до тварин. Вони були виключені з життя суспільства. Арістотель писав, що "неможлива дружба і з конем чи биком або з рабом в якості раба. Адже [тут] нічого спільного бути не може, тому що раб - істота знаряддя ...". В епоху феодалізму основними класами були феодали і селяни, а в епоху капіталізму - буржуазія і пролетаріат.

Кожен клас займає певне місце в суспільстві. Експлуатує клас панує і прагне до збереження свого панівного становища, експлуатований хоче позбутися від експлуатації і тому вступає в боротьбу з експлуататорським класом. Звідси зрозуміло, що інтереси експлуататорів і експлуатованих суперечать один одному. Це призводить до класових конфліктів. Тому Маркс і Енгельс писали, що "вільний і раб, патрицій і плебей, поміщик і кріпак, майстер і підмайстер, коротше, гнобитель і пригноблений перебували у вічному антагонізмі один до одного, звичайно закінчуються революційною перебудовою всієї громадської будівлі або загальною загибеллю класів" . Зазвичай виділяють три форми класової боротьби: економічну, політичну і теоретичну (ідеологічну). Економічна боротьба припускає боротьбу за задоволення економічних інтересів: підвищення заробітної плати, поліпшення умов життя, соціального захисту і т.д. Політична боротьба - це боротьба за завоювання політичної влади на всіх рівнях політичного життя. Що стосується теоретичної боротьби, то вона повязана із захистом класових інтересів за допомогою агітації і пропаганди своїх теоретичних позицій та життєвих стандартів. Зрозуміло, у пануючого класу є більше можливостей для того, щоб поширювати свої погляди світорозуміння в суспільстві. Він, як правило, різними шляхами, в тому числі за допомогою владних структур, прагне до ослаблення позиції негосподствующего класу. Гоббс мав рацію, коли писав: "Я не сумніваюся, що якби істина, що три кути трикутника дорівнюють двом кутах квадрата, суперечила чиїм-небудь права на владу або інтересам тих, хто вже має владу, то, оскільки це було б у владі тих, чиї інтереси зачеплені цією істиною, вчення геометрії було б якщо не оскаржувані, то витіснене спаленням всіх книг з геометрії ". Але якщо так йде справа з природничо знанням, то тим більше це стосується суспільствознавства. В області суспільних наук найбільш яскраво проявляється прагнення панівного класу зробити свої думки пануючими думками в суспільстві. Вони видаються як думки всіх класів і верств і тим самим затушовується соціальна і класова диференціація людей, яка існує в реальному житті.

Багато дослідників (Сорокін, Арон та ін) в якості головного классообразующего ознаки виділяють не відношення до засобів виробництва, а доходи. Стверджується, що в міру розвитку капіталізму збільшуються доходи населення, люди задовольняють свої потреби, робочий клас розчиняється серед інших верств суспільства, зявляється "середній клас", що включає в себе більшість людей даного суспільства. На мій погляд, прихильники таких тверджень бачать тільки явище і не хочуть аналізувати суть тих змін та процесів, які відбуваються в сучасному світі. Слів немає, у західних країнах, населення яких становить близько одного мільярда людей, життєвий рівень досить високий, особливо для тих, хто має постійну роботу і забезпечений житлом. Правильно й те, що більшість західних жителів у стані матиме машину, телевізор, житло, відпочивати закордоном і т.д. Безперечно і те, що у багатьох є певні доходи, акції і т.д. Але чи варто звідси, що на Заході немає тепер робітників, а є лише "середній клас"? Ні, звичайно. Робочий не тому є робочим, що він отримує мало чи багато, а тому що він позбавлений засобів виробництва і змушений продавати свою робочу силу. Він може отримувати багато, але тим не менш піддається експлуатації з боку роботодавців, оскільки вони привласнюють його працю за винятком заробітної плати. Така експлуатація - іманентна риса капіталізму: без цього він не зможе розвиватися. Раз є капіталістична економіка, значить є і робітники, які можуть мати певні акції підприємства, але тим не менш залишаються робочими. Слід підкреслити, що акції - це камуфляж суті буржуазного способу виробництва. Дійсним власником підприємств є не всі акціонери, а ті, хто володіє пакетом акцій, оскільки їм належить вирішальний голос при прийнятті тих чи інших рішень. Не можна забувати і те, що не всі представники "середнього класу" задовольняють свої суспільно необхідні потреби. Під останніми маються на увазі потреби, породжені рівнем розвитку даного суспільства. Скажімо, в минулому сторіччі ні в кого не було потреби у телевізорі чи в компютерній техніці, оскільки виробництво не випускало цю продукцію. У цей час телевізор і компютер - не предмет розкоші, а складова частину життєвих стандартів кінця XX століття. Так от багато представників так званого середнього класу не можуть собі дозволити задовольнити суспільно необхідні потреби, бо, по-перше, фінанси не дозволяють і, по-друге, змушені відкладати на чорний день, тому що невідомо, чи будуть мати завтра роботу чи ні. Тому поняття "середнього класу" - це конюнктурне поняття, яке приховує реалії сучасного буржуазного суспільства.

Сорокін П.А. багато уваги приділяє і проблем соціальної мобільності. "Під соціальною мобільністю, - пише він, - розуміється будь-який перехід індивіда або соціального обєкта (цінності), тобто всього того, що створено або модифіковано людською діяльністю, з однієї соціальної позиції в іншу". Сорокін П.А. виділяє два типи соціальної мобільності - горизонтальну і вертикальну. Горизонтальна мобільність передбачає перехід індивіда із однієї соціальної групи до іншої, що знаходиться на одному і тому ж рівні. Скажімо, перехід з одного

громадянства в іншу або з однієї сімї до іншої, з однієї фабрики на іншу і т.д. Така горизонтальна мобільність завжди існувала і буде існувати. Заслуга Сорокіна полягає в тому, що він її науково досліджував. Але, мабуть, більший інтерес представляє вертикальна мобільність, під якою "маються на увазі ті відносини, які виникають при переміщенні індивіда чи соціального обєкта з одного соціального пласта в інший". Сорокін виділяє два типи вертикальної мобільності - висхідну і спадну. Висхідна мобільність - це соціальне піднесення, а спадна - соціальний спуск. Соціальний підйом повязаний з переходом від нижчої групи у вищу, а соціальний спуск навпаки - з переходом від вищої групи в нижчу. Сорокін має рацію в тому, що у всіх суспільствах такі переходи здійснювалися, прав і в тому, що такого роду переходи важкі і складні. Дійсно, якщо брати сучасне суспільство, де формально всі вільні, то здається, що будь-який індивід при бажанні може домогтися найбільш блискучих успіхів. Скажімо, робітник може стати мільйонером або главою держави. Але це ілюзорні уявлення про сучасне життя, ж реалії показують, що перехід з нижчої групи у вищу дуже важкий і практично не можливий в сучасних умовах. Справді, уявімо, що людині з нижчих верств захотілося стати президентом країни. Абстрактно це можливо, але насправді це виключено. По-перше, треба мати освіту, отримати який не так-то легко. По-друге, потрібно мати дуже великими фінансами, без яких абсурдно думати про проведення будь-якої виборчої кампанії. По-третє, необхідна підтримка фінансових, промислових, торгових та інших кіл. По-четверте, слід залучити на свій бік кошти масової інформації, тому що саме вони займаються формуванням громадської думки, підняттям і опусканням рейтингів політиків. По-пяте, потрібна підтримка якихось політичних рухів і партій. Перелік необхідних умов можна було б продовжити, але і сказаного досить для того, щоб показати, наскільки нереальний соціальне піднесення для тих, хто в сучасному суспільстві нічим не володіє. Взагалі, у нинішньому західному суспільстві все вищі ніші заповнені і потрапити туди надзвичайно важко. Що стосується соціального спуску, тобто переходу у нижчі шари, то це набагато легше зробити. Для цього досить і розоритися можна навіть опинитися в маргіналів.

Таким чином, незважаючи на істотні зміни в соціальній структурі сучасного суспільства, воно зберегло своє класовий поділ і класову диференціацію. Ці класи виступають у ролі субєктів історії, вони займають певне місце в суспільстві і відіграють певну роль в економічній, політичній і духовного життя соціуму.

политическое идеология