Головна Соціальна філософія Духовна сфера життя і суспільства Протиріччя у розвитку сфери духовного виробництва
оун

Протиріччя у розвитку сфери духовного виробництва

Отже, духовне виробництво дуже різноманітне і за формою, і за змістом. Воно зазнає постійні зміни під впливом все більш зростаючого історичного досвіду, матеріальних умов існування суспільства, геополітичну ситуацію у світі. Всередині сфери духовного виробництва також складаються дуже складні і суперечливі відносини між філософією і релігією, наукою і філософією, наукою і релігією.

Взаємини між ними - велика і складна тема. Можна лише сказати, що в період культу науки, особливо в XIX ст. - Першій половині XX ст., Коли вона намагалася довести свою універсальну здатність до вирішення будь-яких проблем, філософія та релігія зазнавали з її боку потужний тиск. Зокрема, філософію намагалися перетворити на справжню науку. Звідси поява позитивістської школи у філософії, яка виявилася всього лише зведенням, систематизацією конкретно-наукового знання. Відповіддю на такий поворот справ став розквіт ірраціоналізму в філософської думки. Таким способом філософія намагалася затвердити свою принципову відмінність від наукового раціоналізму того часу. Різним чином складаються відносини між формами духовного виробництва в кожній окремій цивілізації - у Китаї, Індії, Росії.

Один з найскладніших аспектів аналізу духовного виробництва повязаний з вивченням взаємозвязку матеріальних. Умов життя і рівнем духовності суспільства. Загальноприйнято вважати, що Схід, як давній, так в значній мірі і сучасний, відрізняється багатством і глибиною духовних пошуків і прозрінь. Все це правильно, особливо у відношенні буддизму.

Разом з тим можна сказати, що надмірна активність людини у сфері духу за відсутності інтересу до матеріальний бік життя, при граничному обмеження насущних потреб також небезпечна, як і інша ситуація. Така духовна активність з неминучістю веде до асоціальної позиції людини, коли духовне вдосконалення людини ніяким чином не звязується з громадськими відносинами, з соціально значимою діяльністю. Як приклад можна навести сучасні вельми популярні школи, що проповідують науку духовного розвитку. Головне завдання таких шкіл полягає в навчанні людини медитації з метою пізнання власної душі, а потім повернення до Бога, що розуміється як деяка космічна свідомість. Все це де дозволить людині знайти внутрішній мир і спокій. "Найбільшою метою

людського життя, - написано в книзі, виданій однієї з таких шкіл, - є самопізнання і богореалізація. Все інше лише марна трата часу ".

Важливо зауважити, що немає однозначної звязку між зростанням матеріального благополуччя в суспільстві та рівнем духовності. В одних соціальних групах ситість і комфорт породжують духовний інфантилізм, байдужість до високих ідеалів, до ідеї особистого вдосконалення. В інших соціальних групах, навпаки, задоволення життєво важливих, вітальних потреб стимулює подальше зростання інтересу до занять філософією, мистецтвом, до пошуку все нових і більш глибоких смислів свого існування, одним словом, до повноти духовного життя.

У підсумку можна сказати так: про реальний стан суспільства, знаходиться вона у кризі або динамічно розвивається, не можна судити тільки по тому, що зроблено і робиться в сфері духу, що пишеться про майбутнє суспільства, його ідеалах. У здоровому суспільстві повинна бути якась відповідність матеріального, соціального та духовного. У кожному конкретно-історичному суспільстві ця проблема може бути вирішена різними способами. Спільним для них виступає лише одне - безперервний пошук тут досконалості, гармонії, справедливості.

социал-демократическая идеология